Висше образование в Дания

6 юни, 2013 06:59 | Висше образование | Няма коментари

Висше образование в Дания

В Дания има 17 висши учебни заведения, които се делят на три вида – университети, колежи и професионални академии.
Предимствата на висшето образование в Дания са:

– Безплатно обучение – Дания наистина предлага неограничени възможности за обучение на студентите не само от България, но и от целия Европейския съюз.
– Всички висши учебни заведения в страната разработват иновативни специалности с възможност за реализация след завършването на студентите навсякъде по света.
– Една от най-старите образователни системи, с преподаване на високо академично ниво, е датската. Преподавателите са с отлични научни постижения, а стилът им на преподаване е динамичен.
– Повечето университети, професионални академии и колежи са с паралелни програми на датски и английски език.
– През последните години не само заради безплатното образование, но и заради високия стандарт на обучение, Дания се превърна в една от най-атрактивните и търсени от българските студенти дестинации.
– Голям избор на специалности.
– Международно признати дипломи и квалификации.
– Множество програми на английски език.
– В повечето случаи учебната година започва през септември, но има възможност и за кандидатстване за ЛЕТЕН семестър, като в този случай учебната година започва през февруари.
– Кандидатстването става без приемен изпит за конкретна специалност.
– Студентите имат възможност да работят на непълен работен ден по време на обучението си.
 Започвайки обучението си в Дания, студентите ще се запознаят с интересна система на обучение – наред с посещението на лекции, те ще работят в екип по проекти, ще участват в множество учебни дискусии и семинари, ще имат възможност да развият логическото си, аналитично и критично мислене и най-важното за трудовия пазар през ХХI век – работа в екип, иноваторско мислене и творчески способности.
Бакалавърските специалности са с продължителност 3 години, а магистърските – 2 години, като 1 от тях е посветена на самостоятелно академично проучване.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата