Какво представлява предучилищното и основното образование в Турция

17 юни, 2013 09:35 | Денят | Няма коментари

Какво представлява предучилищното и основното образование в Турция

Според Конституцията на Република Турция всеки гражданин на страната има право на образование, което е безплатно в задължителния етап. Освен в специално лицензираните и чуждестранни институции, турският трябва да се преподава като майчин език.
Министерството на народната просвета работи около образователната администрация на страната и отговаря за изготвянето на учебните програми, координира работата на длъжностните лица, на частни и доброволни организации, отговаря за проектирането и изграждането на училища, за разработването на образователни материали и т. н.
Висшият съвет на националното образование обсъжда и взема решения относно учебните програми и подзаконови актове, изготвени от министерството. В провинциите образователните въпроси са организирани от дирекциите на народната просвета.
Турската национална образователна система се състои от две основни части: задължително образование и незадължително образование.
Предучилищното образование е незадължителна част от обучението. Предназначено е за деца от 3- до 6-годишна възраст, които още не са достатъчно големи, за да започнат задължителното начално образование.
Целта на това обучение е да се гарантира физическото, умственото и сетивното развитие на децата и придобиването на добри навици, за да се подготвят децата за основното образование, а също и да се създаде обща атмосфера за растеж за тези, които живеят в неподходящи места и за да се гарантира, че децата ще говорят турски правилно и добре.
Предучилищното образование обхваща детските ясли и градини, дневни домове, предучилищни групи и частни детски институции, като всички те са под надзора на Министерството на образованието. Тези институции обикновено са концентрирани в по-големите градове.
С новия закон, издаден през 1997 г., в продължение на 8 г. постъпването в основно училище е задължително днес. Основното образование е задължително за всички момичета и момчета на възраст над 6 год. и се предоставя безплатно в държавните училища. Тези училища предоставят възможност за осем години непрекъснато образование. Има и частни (платени) училища, които също са под контрола на държавата.
В повечето от основните училища уроците по чужди език за децата започват от четвърти клас. Най-малките ученици се обличат по сходен начин, за да се избегнат всякакви социални и класови различия между богати и бедни. Ако децата не успеят да покажат достатъчно знания и не преминат класа, те трябва да повтарят същия клас и през следващата година. В края на 8-годишното обучение успешно завършилите ученици получават диплома, с която имат право да продължат за придобиване на средно образование.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата