ВСУ с проект за кариерно израстване на 253-ма преподаватели

11 юли, 2013 07:10 | PR сфера, Висше образование, Денят | Няма коментари

ВСУ с проект за кариерно израстване на 253-ма преподаватели

Във Варненския свободен университет стартира 15-месечен проект „Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ“.  В обучението са включени 253-ма преподаватели. „Това е ангажимент, обвързан с политиката на висшето училище и ангажиментите към Европейската комисия, присъдила на ВСУ лого за човешки ресурси“,  отбеляза заместник-ректорът на университета проф. д-р Павел Павлов.

Проектът има за цел усъвършенстване квалификацията на преподавателите чрез изграждане на система за кариерно развитие и израстване. Прилагането на натрупаните нови умения в учебния процес ще бъде полезно и за студентите в тяхното обучение и професионално развитие.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и проведени 8 курса, насочени към съвременните информационни технологии в областта на обучението като онлайн анкети и тестове, нови методи за презентиране, средства за финансов и икономически анализ, средства за групова работа, работа с мобилни приложения, интерактивни дъски и др.

12 са предвидените курсове по специализиран чужд език – 11 от тях по английски и един по руски език. Всеки от преподавателите ще може да избере курс в съответната научна област, в която работи. Предвидени са курсове по английски за архитекти, за строителни инженери, за аниматори, бизнес английски, английски в сферата на националната сигурност, политическите науки, правните науки, за дипломати, психолози, английски и руски език за академични цели и английски език в сферата на културното наследство. Базовото ниво, необходимо за записване в езиковите курсове,е В1, съгласно Европейската езикова рамка.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата