Доц. Бочков, ректор на НБУ: Бъди себе си и успей

22 юли, 2013 12:00 | Гост | Няма коментари

Доц. Бочков, ректор на НБУ: Бъди себе си и успей

Доц. д-р Пламен Бочков е ректор на НБУ от 2012 г. От 2006 г. до 2010 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 2002 г. до 2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ.  Научната му кариера е свързана с департамент “Антропология” на НБУ и със секция “Теория на фолклора” в Института за фолклор на БАН. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия.  Преподава в бакалавърските програми “Антропология”, “Социология и социална антропология” и магистърската програма “Културна и социална антропология”. Сред изследванията му са монографията “Непознатият юнак” (1994), “Увод във фолклорната култура” (2002) и “”Ние” и ”другите”. Студии по етнология” (2009).

– Доц. Бочков, ректор сте на най-големия частен университет в страната. С какво се отличава обучението при вас и какво да очакват студентите?

– Отличителната черта на нашия университет е фокусирането върху студента – учебните програми, преподавателите, администрацията, всички ресурси на университета са насочени към успешното обучение и ефективната реализация на завършилите студенти. Отдавна  НБУ се превърна в образец за отлична материална среда – през май отбелязахме една година на нашата нова Галерия – УниАрт, с прекрасни творби на стари холандски майстори и съвременна българска живопис. Университетският театър и Музеят на НБУ се развиват много динамично, обновихме Арт центъра си, имаме множество лаборатории – по компютърни науки, кино, когнитивна наука, биология, фотография, социология… Библиотеката на НБУ спечели награда „Библиотека на годината“ на Българска библиотечно-информационна асоциация за 2012 г. За първи път споделям с вас, но в НБУ това лято кипи усилена работа – от 1 октомври ще посрещнем студентите с чисто ново игрище и фитнес на открито.

Материалната среда е важна за нас, защото ни носи нещо много ценно – възможността студентите необезпокоявано да се потопят изцяло в академичния живот и да черпят пълноценно от иновативните ни методи на преподаване. Също така поставяме акцент върху практическото обучение.

– Как свързвате обучението с практиката?

– Наред със стабилната теоретична подготовка практическото обучение заема водещо място в нашите програми. Младите хора искат още в университета да се почувстват професионално подготвени и уверени. Ето защо ние преработихме и бакалавърските, и магистърските си програми и увеличихме значително дела на практическото обучение – на практиките и стажовете в реална професионална среда. Опитваме се и в университета да създаваме условия за практикуване на избраната професия – в специализирани лаборатории, в учебно-практически звена и други изнесени форми на обучение. Непрекъснато поддържаме връзка с бизнеса и работодателите – на 1 юли тази година проведохме кръгла маса с представители на браншови организации, синдикати, големи работодатели, фирми, които се занимават с подбор на кадри и ръководителите на нашите департаменти. Кариерният ни център също работи много ефикасно.

– Лесно ли си намират работа Вашите студенти, след като завършат?

– Да. Нов български университет подготвя хората да взимат самостоятелно решения и да ги провеждат. Ние даваме възможност на нашите студенти да се развиват като уверени личности, даваме им най-доброто от света на теорията, създаваме условия за обучение в реална работна среда и формираме навици и умения за справяне с конкретни практически задачи. Честно казано, голяма част от студентите си намират работа по специалността още преди да завършат. Някои продължават обучението си в чужбина, други учат при нас магистратура, именно за да се усъвършенстват и да растат в кариерата си. Ако разгледате рейтинговата система на висшите училища, която показва реални данни от системата на НОИ, ще видите, че в повечето професионални направления нашите студенти са с много високи показатели за реализация и с висок осигурителен доход.

– Традиционно образование или електронно? Коя е по-удобната форма за днешните млади хора?

– И двете. Едновременно. За хората от моето поколение има реалност и виртуална реалност, но за младите всички тези технологични постижения са неделима част от ежедневието. В тяхното бъдеще винаги ще има пространство и за класическото обучение, най-малкото, защото то дава възможност на студентите пряко да общуват със своите професори, което е безценно. Една от най-важните роли на университетското образование е именно създаването на общност от хора, които да разменят идеи, да търсят знания и умения. Затова смятам, че електронната форма е идеалното и задължително допълнение към традиционното ни схващане за университетско образование.

– Но предлагате и дистанционни програми?

– Разбира се, те са още една възможност за хора, които работят или пътуват много. В тях също съчетаваме традиционното с електронното, но електронното има превес. Това, което отличава нашите дистанционни програми от тези на други университети, е че те са напълно съобразени с графика и времето на студентите. Тоест, използваме всички технологични възможности, за да дадем възможност на студента да се образова по-най удобния и подходящ за него начин.

Университетът е място, което мислим свободно. Идеите се раждат, срещат, сблъскват и се развиват постоянно. Освен дистанционните програми, ние имаме различни възможности дори за децата, чрез които ги приобщаваме към живота на университета. В детския университет на галерия УниАрт на НБУ например идват деца от 6-12 години, които учат за света на изкуството, същото се случва и в летните детски групи към Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст. Университетът си сътрудничи с много училища, имаме дни на отворените врати, имаме много и различни форми на следдипломна квалификация и продължаващо обучение. Много студенти учат в minor-програми за втора специалност, във втора или дори трета магистратура при нас.

– Вие самият бихте ли записал някоя от магистърските програми на НБУ и коя?

– Колебая се между „Управление на културните институции (Артмениджмънт)“ и „Бизнес комуникации“, което е, разбира се, съвсем виртуално колебание, защото се поставям на мястото на един млад човек, току-що завършил бакалавърска степен и с моите интереси за реализация. Иначе бих препоръчал на всеки бакалавър да експериментира с нещо ново и предизвикателно за него. Изборът е голям – магистърските ни програми са над 90 и огромната част от тях са уникални за българското висше образование.

– Пред днешните млади хора има много голям избор – те могат да учат в едно от всичките 51 висши училища на България или да заминат. Какво бихте казали на един 18-19-годишен човек, защо да избере НБУ?

– Ела, открий себе си. Бъди себе си и успей.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата