Търсят кой да реконструира „Яйцето“ в Софийския университет

19 юли, 2013 05:59 | Денят, Любопитно, Свободно време | Няма коментари

Търсят кой да реконструира „Яйцето“ в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви архитектурен конкурс за идеен проект за преустройство на залата „Яйцето“ и прилежащите помещения. Реконструкцията има за цел превръщането на сега съществуващите помещения в мултифункционален комплекс за наука и култура.

Срокът за подаване на предложенията е 40 работни дни, считано от 18 юли 2013 г. – датата на обявяването на конкурса в официалната страница на Софийския университет на адрес http://www.uni-sofia.bg. Последният срок за подаване на идейния проект е 13 септември 2013 г.

Участниците в конкурса трябва да подадат в деловодството на Софийския университет, стая 114 в сградата на Ректората на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15 от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден идеен проект съгласно техническото задание и приложение № 1. Проектите се подават в плик, в който в отделен запечатан плик е поставено и предложението за цена и срокове за реализация.

Победителят в конкурса ще получи възможността да реализира своя идеен проект. Втората и третата награда са парични и са в размер на 2500 лв. и 1500 лв.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата