До 30 септември се приемат молби за помощи за първолаци

30 август, 2013 06:40 | Денят, Средно образование, Финансиране | Няма коментари

До 30 септември се приемат молби за помощи за първолаци

За учебната 2013/2014 г. еднократната помощ за първокласниците се изплаща в пари, като размерът й е увеличен на 250 лв., което е със 100 лева повече от предходната. Приемът на заявления става след записване на детето в първи клас в държавно или общинско училище, а крайният срок за кандидатстване за целевата помощ е 30 септември.

Право да я получат имат семействата, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Този критерий не се изисква само за децата с трайни увреждания, с един жив родител и тези, които са настанени в приемни семейства, при близки или роднини.

Ако детето не постъпи в училище, помощта се възстановява.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата