СУ с нова магистратура на английски по културна дипломация

15 август, 2013 06:49 | Висше образование, Денят | Няма коментари

СУ с нова магистратура на английски по културна дипломация

От зимния семестър на 2013/2014 академична година в СУ „Св. Климент Охридски” ще започне функционирането на нова магистърска програма на английски език по културна дипломация.

„Културни връзки и геополитика на ЕС“ е дело на екип преподаватели от осем факултета на СУ (Геолого-географски факултет, Исторически факултет, Стопански факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по класически и нови филологии, Философски факултет, Юридически факултет). Директори на програмата са: проф. д-р Мадлен Данова, доц. д-р Костадин Грозев и доц. д-р Мария Стойчева. Магистърската програма „Културни връзки и геополитика на ЕС“ (Cultiral Liasons and Geopolitics of the EU) е 3 семестриална, с редовна и задочна платена форма на обучение. Тя е отворена за студенти с бакалавърска степен по хуманирани, стопански и политически науки, граждани на Република България, страни от ЕС и страни извън ЕС. Срокът за подаване на документи е 2 – 5 септември 2013 г., стая 231 на Ректората на СУ. Събеседването с кандидатите ще се проведе на 14 септември (събота) от 10 ч в зала 2 на Ректората.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата