Две нови магистратури в УНСС

11 септември, 2013 15:09 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Две нови магистратури в УНСС

От зимния семестър на 2013/2014 г. катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ предлага две нови магистърски програми.
Първата е съвместен проект между УНСС, университета Nottingham Trent във Великобритания и Икономическия университет в Потсдам, Полша. По време на обучението студентите прекарват два семестъра в България и един във Великобритания, след което следва четвърти семестър, в който се провежда стаж и се подготвя дипломна работа. Последният етап от магистратурата може да бъде в България, Великобритания или Полша, в зависимост от предпочитанията на студента.
Успешно завършилите магистърската степен получават международно призната диплома, която е подписана от ректорите на трите университета.
Едно от основните предимства на тази съвместна програма е достъпната цена в сравнение с цялостно обучение във Великобритания. Ако цялата магистърска програма се провежда в Nottingham University цената е 14 000 паунда, докато комбинираната програма възлиза на по-малко от 3000 паунда.
Според проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС, обучението в тази програма е в съответствие с европейските и световни стандарти и е предпоставка за успешно кариерно развитие на студентите в страната и чужбина. „Ние имаме положителни впечатления от една друга подобна съвместна магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси“, която осигуряваме заедно с катедра „Финанси“ в УНСС. Възпитаниците й прилагат своята компетентност успешно в различни структури на бизнеса в Европа – корпорации, банки, консултантски фирми, специализирани агенции, международни организации и др”., допълва проф. Василева.
Втората магистърска програма, която е нова за катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, е „Международен бизнес в Интернет”. Програмата се осъществява заедно с катедрата по информатика, като половината от дисциплините са по международен бизнес, а другата половина са свързани с IT комуникации. Основната цел на тази програма е да се обърне внимание на социалните медии и тяхното нарастващо влияние в сферата на бизнеса.
Програмата по „Международен бизнес в Интернет” е с продължителност два семестъра за икономисти и три – за неикономисти. Приемат се 25 души за редовно обучение от два семестъра и 25 души за редовно обучение от три семестъра.
Във всички нови магистърски програми, които факултет „Международна икономика и политика” предлага, се използват практически ориентирани методи на обучение – посещения на фирми, лекции на гост-лектори от практиката и бизнеса. Програмите наблягат на езиковата подготовка, а също и на правната грамотност. Програмата „Международен бизнес в Интернет” включва специална дисциплина, която е посветена на правните проблеми в Интернет.
Традиционните програми, предлагани от катедра „МИО и бизнес”, също са добре приети. Сред най-популярните сред кандидат-магистрите са „Международни икономически отношения”, „Международен бизнес“ и „Управление на международни проекти”, които се предлагат в редовна и дистанционна форма. Силен интерес има и към програмата „Международни финанси”, която се предлага съвместно с катедра „Финанси”, както и към „Икономика на развитието”, която е насочена към развиващите се страни и набляга на работата в международни организации. „Магистърската програма „Управление на международни проекти“ е номер едно по интерес за миналата година в УНСС като я предлагаме в два и в три семестъра. Особено голям е интересът към дистанционната форма на обучение, като тук освен теоретичните знания за управлението на проектите се развиват и конкретни практически умения около разработване на проекти, финансирани от ЕС”, споделя доц. Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес”.
Факултет „Международна икономика и политика” обръща сериозно внимание и на работата с бизнеса в посока подготовка на бъдещите кадри. Честа практика е организирането на кръгли маси, където се обсъждат различни теми от икономиката и бизнеса. Факултетът има и активни студентски организации, като най-младата сред тях е „Бизнес клуба”, който е съвместен проект със Студентския съвет при УНСС. Неговата дейност включва организиране на събития с участие на експерти от бизнес средите, обучения, стажове на студенти, дискусии с помощта на ментори от бизнеса, участие в Дните на кариерата (традиционни за УНСС), както и други форми на партньорство между бизнеса и университета.
За всички кандидат-магистри чрез „Институт за следдипломна квалификация” УНСС организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2013/2014 г. Курсовете са насочени към икономисти и към неикономисти. Началото на кандидат-магистърските курсове е 13 септември, а таксата е 180 лв. за 20 учебни часа.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата