Проект на СУ подпомага специализанти и млади учени

4 септември, 2013 10:25 | PR сфера, Висше образование, Денят | Няма коментари

Проект на СУ подпомага специализанти и млади учени

Факултетът по класически и нови филологии към Софийския университет представи проекта „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“.

Проектът стартира на 18.07.2013 и е с продължителност 27 месеца, а стойността му е 417 795,70 лв. Ръководител на проекта e проф. дфн Петя Янева (на снимката), която представи целите и ключовите дейности. Тя заяви, че основната цел на проекта е развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво. Целта е повишаване на тяхната професионална и научна квалификация.

Първата целева група са 20 преподаватели от СУ, които преподават курсове по чужди езици и главно са разпределени във филологическите факултети, в Департамента по чуждоезиково обучение и в Департамента за усъвършенстване на учители. Те трябва да отговарят на категорията млад учен, т.е да са завършили образованието си преди не повече от 10 години и да са защитили своята докторска дисертация преди не повече от 5 години.

Другата целева група е още 20 преподаватели от СУ, които вече преподават или предстои да преподават своите академични дисциплини на чужди езици, най-често на английски, френски и немски или им предстои академичен обмен.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата