Кандидатстване в бакалаварски и магистърски програми на НБУ

9 януари, 2014 13:26 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Кандидатстване в бакалаварски и магистърски програми на НБУ

Датите за провежданe на Тест по общообразователна подготовка (ТОП) в Нов български университет ще са всеки месец през академичната 2014 г. Първият тест ще се състои на 8 февруари в София и в Локален център – Варна на НБУ.

Записване

Провеждане

Срок

Място

Дата

Място

от 7 януари до 06 февруари 2014 г.

НБУ – София

ЛЦ – Варна

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Пловдив

08 февруари 2014 г.

НБУ – София

ЛЦ – Варна

до 19 февруари 2014 г.

22 февруари 2014 г.

НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

до 12 март 2014 г.

15 март 2014 г.

НБУ – София

ЛЦ – Видин

до 26 март 2014 г.

30 март 2014 г.

НБУ – София

НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми „Право“ и „Архитектура“, е Тест по общообразователна подготовка. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит.

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.

Срокът за кандидатстване за магистърски програми в пролетен семестър е от 13 януари до 16 февруари 2014 г. Графикът за консултации и приемни интервюта в магистърските програми на НБУ е обявен на сайта на http://www.nbu.bg/index.php?l=3856

През 2014 г. продължава да работи и „Зелен телефон“ на НБУ.

На телефон 02/8 110 110 всеки работен ден от 9,30 до 17,30 ч. , а в събота от 9,30 до 14,30 ч., кандидат-студентите могат да получат консултации по кандидатстудентски въпроси за академичната 2014/2015 година.

Основни теми, за които може да се получи информация са:

1.Прием в програми след средно образование

2.Прием в програми след висше образование (магистърски програми)

3.Признаване от НБУ на придобита в чужбина степен на висше образование

4.Департаменти (офиси и приемно време на програмни директори)

5.Локални центрове

6.Стипендии на НБУ:

?академични стипендии

?социални стипендии

Стипендии

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой от студентите.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.). Средствата за стипендии се отпускат от Настоятелството на Нов български университет – фонд “Стипендии”.

В началото на всяка учебна година някои от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

Стипендии от дарителски  фондове

•стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“;

•национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“.

•Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Artes Liberales, Антропология, Археология, Българистика, Древна Балканистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История, Книгоиздаване и печат, Философия.

Пълен списък на бакалавърските програми за академичната 2014/2015 година, новите програми, всички условия за кандидатстване и друга информация ще съобщим на пресконференция в началото на м. февруари.

За повече информация относно ТОП и провеждането му може да се обадите на „Зелен телефон“ 02/8 110 110, да пишете на top.info@nbu.bg или да посетите Фейсбук страницата на НБУ https://www.facebook.com/pages/New-Bulgarian-University/60408350928?ref=hl, както и на http://www.nbu.bg

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата