Приемат се документи за кандидатстване в руски вузове

24 февруари, 2014 13:12 | Висше образование | Няма коментари

Приемат се документи за кандидатстване в руски вузове

Започва конкурсът за стипендии за обучение на български студенти в руските държавни висши училища през учебната 2014-2015 година, обявиха от Министерството на образованието. Приемат се само канидадатури на български граждани, ненавършили 30 години. Текстът на заявлението е в свободна форма, задължително е да се приложи автобиография, снимка, мотивация, копия от дипломи и справка за досегашните образователни резултати. Крайната дата за подаване е 18 март.

 За пълен срок на обучение се дават една бакалавърска и три магистърски стипендии, като не се включват медицински и арт-специалности. Предвидени са и стипендии за изучаване на руски език. Кандидатите, които не владеят езика, имат опция да удължат обучението си с една година, като посветят първата на езиково обучение.

Одобрените не заплащат такса за образованието си и имат право на настаняване в общежитие. За собствена сметка са пътните и паспортните им разходи, покриването на първоначалните разноски и ежегодното плащане на медицинска застраховка.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата