Сергей Игнатов: Рейтинговата система става все по-добра

1 февруари, 2014 21:47 | Гост | Няма коментари

Сергей Игнатов: Рейтинговата система става все по-добра

Поздравявам екипа, който направи третото издание на системата, тъй като много добре познавам трудностите, които имахме, когато пристъпихме към реализирането на този проект през 2010 г. Радвам се, че Рейтинговата система става все по-добра и все по-разпознаваем инструмент.
Третото поредно издание на Рейтинговата система е усъвършенствано и представлява все по-цялостен поглед върху системата на висшето образование в България. Предоставя възможност за все по-информиран избор на кандидат-студентите и едновременно с това се превръща във все по-добър инструмент за взимане на управленски решения на ниво университетско ръководство и на ниво държавно управление на системата. Рейтингът е до такава степен прецизен в предоставянето на данни, че може да се използва и за взимане на решения в други секторни политки. Тъй като не съм привърженик на централизация в сферата на висшето образование, умелото боравене с данните на Рейтинговата система с времето ще доведе до по-съвършена структура на висшето образование в България – брой висши училища, както и концентрация на публичните средства и усилия в подкрепа на най-добрите в съответните направления.

Рейтинговата система поставя висшите училища и професионалните направление в конкурентна състезателна среда и спасява българското висше образование от необходимостта от управление чрез груби административни мерки.

 

Мнението на Сергей Игнатов е предоставено специално за читателите на Академика БГ.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата