Милена Дамянова: Училищата след 4.клас трябва да имат избор

2 април, 2014 08:55 | Гост | Няма коментари

Милена Дамянова: Училищата след 4.клас трябва да имат избор

– Г-жо Дамянова, защо отново има неразбория около целодневното обучение и как според Вас трябва да се организира този целодневен престой в учебното заведение?

– Представената от министър Клисарова идея за задължителна целодневна организация за петокласниците е неработещ вариант. Учителите вече реагираха и изказаха опасенията си. В законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от ГЕРБ, е предвидена целодневна организация от 1. до 7. клас.  Тази политика е разделена на два етапа. Първият етап е целодневната организация от 1. до 4. клас. Успяхме да реализираме тази политика и там, където има желаещи родители и деца, училището е длъжно да направи организация. Това вече е работеща мярка. Вторият етап е целодневна организация от 5. до 7. клас. Тя е възможност, която  училищата трябва да имат и да решат дали искат да я приложат. По този начин може да се направи организацията с начало на занятията в 9 ч. и приключване в 16 ч. В структурата на целодневната организация бяхме предвидили творчески занимания, спорт, занимания по интереси, а не до обяд задължителни часове, следобед – занималня.
В 5., 6. и 7. клас учениците са вече големи и организацията при тях не може и не трябва просто да преповтаря модела за начален етап.   Нуждите на учениците са съвсем различни и няма как да стане. Това е и мнението на учителите.
– Но нали именно Вие въведохте целодневното обучение от 1. до 4. клас?
– Не става дума за целодневно обучение, а за целодневна организация. Има огромна разлика между двете. При целодневното обучение децата по цял ден са на чиновете, а при целодневната организация има спорт, занимания по интереси.
Не бива да се забравя, че трябва да подхождаме в интерес на детето. Нека да си представим какво е важно за едно дете – родителите му са на работа, детето трябва да бъде подготвено, не просто да бъде обгрижено и отгледано, а да бъде добре подготвено. Там, където има силни страни, те да бъдат развити, там, където има пропуски, да бъдат преодолени.
Затова е задължително – особено в начален етап, когато детето е малко – да се осигурят занимални.
Затова Правителството на ГЕРБ осигурихме безплатни занимални за всички деца от 1. до 4. клас, както и европейско финансиране за занимални на учениците от 1. до 8.клас в средищните училища. Инвестирали сме 265 млн. лв. в тази политика. Финансирахме и национална програма за оборудване на игротеки в училищата.
Чрез въвеждането на безплатните занимални открихме и близо 7000 работни места за възпитатели. Това първо са реални образователни реформи, второ, това са работещи решения и се приемат от учителите, учениците и родителите. В Министерство на образованието има добри експерти и министър Клисарова трябва да се възползва от техния опит – нека да ги попита каква е разликата между целодневно обучение и целодневна организация и каква е разликата в образователните потребности на децата във втори и пети клас.

– Но сега не приемате целодневната организация за 5.клас?
– В този вид тя просто не е работещо решение. Не може да копираш организацията за малките ученици при големите – не дава резултат за децата, не работи за учителите. Моята позиция е, че училищата след 4.клас трябва да имат избор. Ние предвиждахме след начален етап целодневната организация да се провежда чрез програма. Тоест тези училища, които имат база и желаят, които са решили да привличат ученици, като осигуряват и след 4. клас различни занимания след задължителните часове, да получават финансиране за това по национална програма. И мисля, че това е правилното решение.

Въпросите зададе: Евелина Гечева

Снимка: Архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата