УНСС започва проект за кариерно развитие на преподавателите

29 април, 2014 10:24 | Висше образование | Няма коментари

УНСС започва проект за кариерно развитие на преподавателите

Проект за кариерно развитие на преподавателите започва в УНСС. Основната цел на проекта е разработването и внедряването на модерна система за кариерно развитие на преподавателите от университета, в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Част от него е система за оценка и прогнозиране на кариерното развитие на университетските преподаватели, за курсове за повишаване на чуждоезиковите компетенции и за актуализация на учебни програми и за работа със съвременни библиотечно-информационни системи.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата