Ваня Кастрева: Децата обичат младите учители

8 май, 2014 11:08 | Мнения | Няма коментари

Ваня Кастрева: Децата обичат младите учители

Всичко, което се прави в интерес на учителите, то е в интерес на децата. В крайна сметка, ние можем да говорим за качество, ако първо говорим за изключително ниво на подготвеност и непрекъсната квалификация на самите учители. Тяхната мотивация, всеки един ден те да усъвършенстват своя труд, който е строго специфичен и изисква много знания, много умения, за да можем да говорим за професионализъм. Така че грижата за учителя е една от първите стъпки за подобряване на качеството на образованието и от тази гледна точка стратегията за развитието на педагогическите специалисти е важна, макар и стъпчица само, по отношение повишаване общо качеството на средното образование. Естествено, това е обвързано пряко и с работата на нашите колеги от висшето образование, защото подготвеността за влизане в системата на средното образование като учител също има много важно значение, за да говорим за добро ниво на подготвеност и професионализъм на учителите, за привличането на младите учители в сферата на средното образование. Вие знаете, че децата обичат младите учители и това е съществено, но е недостатъчно, защото възрастта, в крайна сметка, в нашата сфера е нещо много важно. Възрастовите бариери могат да могат да бъдат преодолени единствено чрез професионализма на колегите.

Мнението е изразено пред Агенция „Фокус“

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата