Находките от „Долината на царете“ напускат Сливен

13 май, 2014 11:15 | Денят, Свободно време | Няма коментари

Находките от „Долината на царете“ напускат Сливен

За пръв път находките на Г. Китов от разкопките в Сливенската „Долина на царете“ напускат музея в Сливен, за да покажат на зрителя майсторството на тракийските торевти. От 15 май 2014 г. Регионалният исторически музей Сливен гостува на Музея на Нов български университет с изложба „Накитът“. Експозицията е подбрана от богатите фондовете на музея в Сливен и обхваща всички културни епохи – от праисторията до началото на 20 в.

Основната цел на организаторите на изложбата е да покажат бижутерните изделия не само като елементи на украсата на човека и коня, но и като разпознаваеми за носителите на дадена култура знаци на етническа и социална принадлежност. Изработени от различни материали – злато, сребро, бронз, кост, създадени през различни епохи, превеждащи вкусовете на различни етнокултурни традиции, експонатите създават пъстрата картина на развитието на това високо изкуство през хилядолетията.

Не е случайно, че в експозицията са включени и украси към конската амуниция от тракийско време. През онази епоха конят е бил част от интегралната идентичност на владетеля. Столичните зрители ще видят накити от ранножелязната епоха, от римско време, от периода на българското Възраждане, които ще допълнят техните познания за изкуството по нашите земи.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата