Изпит по история и математика ще се проведе в СУ

17 юни, 2014 11:05 | Висше образование | Няма коментари

Изпит по история и математика ще се проведе в СУ

С изпит по история на България и математика – първо равнище продължава кандидатстудентската кампания на Софийски университет. Изпитите ще се проведат на 21. юни (събота) съответно от 9 и от 14 часа.

Писменият изпит по История на България се състои в развиване на тема по даден исторически поблем. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас на СОУ – задължителна подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.
Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях.

Изпитът по математика – първо равнище е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата