По-добри резултати по математика показаха седмокласниците

5 юни, 2014 14:33 | Кандидатстване, Средно образование | Няма коментари

По-добри резултати по математика показаха седмокласниците

Резултатът по български език и литература (БЕЛ)  за тази година е почти еднакъв с постигнатия през миналата година или 55,21%, но резултатът по математика e по-висок с около 2 точки или той е 54,46 %, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Чувствително по-високи резултати тази година са показали учениците по история и цивилизация (обществени науки, гражданско образование и религия), по биология и здравно образование и химия (природни науки и екология). По останалите предмети има сравнително еднаква успеваемост. Изключение прави физика и астрономия, където резултатът е по-нисък от миналата година. Резултатите от националното външно оценяване бяха представени на пресконференция в Министерството на образованието и науката.

На НВО по български език и литература са се явили 58 308 седмокласници, по математика – 58 026, по обществени науки, гражданско образование и религия – 57 494, по природни науки и екология – 57 009 и по чужд език – 56 807 ученици.

 „Радостен е фактът, че всяка година тези деца, които пишат по желание по втори модул, са все повече. Този модул е по-труден, но въпреки всичко много повече ученици са се явили на него“, каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова при откриването на пресконференцията. Тя изтъкна, че резултатите по математика са се повишили с близо 2 точки в сравнение с миналата година, а по другите предмети успеваемостта се запазва.  „Тази година сме променили скалата за оценяване, вдигнахме точките за тройката, но резултатите не са много променени“, уточни министър Клисарова.

От явилите се 58 308 седмокласници по БЕЛ  допълнителен модул са решавали 41 592 ученици, а при 58 026 участвали  в оценяването по математика допълнителен модул са решавали 35 569 ученици.

При задължителния модул по БЕЛ максималните 65 точки са получили  79 ученици, а по математика – 1111 ученици.  Отлични оценки по БЕЛ са получили 4694 ученици, а по математика – 6478 ученици. 0 точки по български език и литература имат 129 ученици, а по математика – 77 ученици. Слаби оценки по БЕЛ са получили  9805 ученици.

При решаването на допълнителните модули статистиката показва, че с максимални 100 точки по БЕЛ са 8 ученици, а по математика – 93 ученици. Отлични оценки по БЕЛ са получили 4074 ученици, а по математика – 2210 ученици. Слаби оценки по БЕЛ имат  770 ученици, а по математика – 2069 ученици.

По региони сравнителният анализ показва, че най-добре комплексно са се представили седмокласниците от София–град, област Смолян и област Варна, а най-ниски резултати са показали учениците от област Плевен, област Разград и област Пазарджик.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата