Четири колежа стават Висши учебни заведения

25 юни, 2014 10:01 | Висше образование | Няма коментари

Четири колежа стават Висши учебни заведения

Министерство на образованието и науката започна подготовка на документи по процедурата за преобразуване на четири колежа.

Според постъпилитe искания от ректори Колежът по телекомуникации и пощи – София трябва да стане Висше училище по телекомуникации и пощи – София, Международният колеж – Албена да се преобразува в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна. Техническият колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград да бъде Технически факултет, а Европейският колеж по икономика и управление – Пловдив да се проеобразува в специализирано частно Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

Постъпилите искания в МОН са въз основа на положително оценени проекти от Националната агенция за оценяване и акредитация. Съгласно Закона за висшето образование преобразуването на висши училища и техни основни звена става с актове на Народното събрание и на Министерския съвет.

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата