НБУ организира лятна школа по ПР

1 юли, 2014 13:58 | Висше образование | Няма коментари

НБУ организира лятна школа по ПР

ХVІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс организира  департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет. Инициативата  ще се проведе на 3. и 6. юли в Благоевград. Тази година са се регистрирали над 50 участници от 6 български университета, като в школата отново ще участват професори, доценти и асистенти.

С доклади и мултимедийни презентации ще имат възможност да се представят студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

Целта на събитието е да разшири националното участие и да даде възможност на участниците да се откъснат от всекидневните си ангажименти, като се потопят изцяло в темата „Комуникация и култура“.

Една от специфичните подтеми, които ще се разискват, е “Европейски културни столици – комуникационни практики”. От НБУ изразиха надежда, че включването на Лятна школа по ПР в календара на  кандидатурата на София и Югозападния регион за европейска столица на културата 2019 ще допринесе не само за процеса по кандидатстване на региона, но и за обогатяването на практическата насоченост на самото събитие.

Теми и подтеми:

 

1. Европейски културни столици – комуникационни практики

2. Субкултури и комуникация

3. Комуникация чрез изкуството в културата

4. Пъблик афеърс и комуникации на институции, които се занимават с култура

5. Спонсорство на културни инициативи

6. Комуникациите и организационната култура

7. Междукултурна комуникация

Вижте темите през годините

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата