НБУ обяви септемврийския си прием

20 август, 2014 12:22 | PR сфера, Висше образование | Няма коментари

НБУ обяви септемврийския си прием

Тестът за общообразователна подготовка (ТОП) е на 13 септември 2014 г.

Срок за записване: от 20 август до 10 септември 2014 г.

Място на провеждане: НБУ – София, ЛЦ – Варна, ЛЦ – Видин, ЛЦ – Пловдив

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ДАТИ:

Подаване на документи за кандидатстване – от 20 август до 10 септември 2014 г.

  1. Обявяване на класирането – 17 септември 2014 г.
  2. Срок за записване и плащане на такси – от 18 до 29 септември 2014 г.

По-подробна информация на тел.: 8 110 110

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В НБУ

Студентите могат да кандидатстват за пълни или частични стипендии. Стипендиите за новоприети студенти са академични, социални и по стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“. Академичните стипендии на НБУ за новоприети студенти се присъждат служебно (не се кандидатства за тях) и се обявяват в края на м. септември.

Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ e за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми: Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.

Срок за подаване на документи: м. септември 2014 г.  в съответните департаменти.

След първата година на обучение студентите от бакалавърски и магистърски програми имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии. Условията за това са описани на страницата на университета: http://www.nbu.bg.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата