Доц. Бочков: НБУ е в Топ 5 по всички направления

30 септември, 2014 15:41 | Гост | Няма коментари

Доц. Бочков: НБУ е в Топ 5 по всички направления

Доц. д-р Пламен Бочков е Ректор на НБУ от 05.03.2012 г. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми “Антропология”, “Социология и социална антропология” и магистърската програма “Културна и социална антропология”. Научната му кариера е свързана с департамент “Антропология” на НБУ и със секция “Теория на фолклора” в Института за фолклор на БАН. Професионалните му интереси са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, фолклорна история, фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграция и културна идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етични общности и култури. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия. В периода 2002-2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ. От 2006 г. до 2010 г. е Зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. Сред изследванията му са монографията “Непознатият юнак” (1994), “Увод във фолклорната култура” (2002) и “”Ние” и ”другите”. Студии по етнология” (2009).   

 

– Доц. Бочков, запълнени ли са местата за кандидатстване в началото на новата академична година?
– Приели сме планирания брой студенти, като сме се съобразили с нормативните изисквания и не надвишаваме лимитите, определени от МС. Затова можем спокойно да кажем, че местата в НБУ са запълнени. Успехите ни по привличане на студенти в тази доста критична от демографска гледна точка година са плод на дългогодишни усилия и ние не си позволяваме да отдъхнем облекчено – напротив  продължаваме да работим и да полагаме грижи с поглед, отправен в бъдещето. Това означава, че полагаме усилия по непрекъснато повишаване на качеството на преподаване и на научните изследвания и по подобряване на материалната база.

– Има ли открити нови специалности?
– Разбира се, всяка година правим изследване на тенденциите и нуждите на бизнеса и планираме как да развиваме програмите си. Някои променяме, откриваме нови, понякога прекратяваме предлагането на някои. Така например преди години спряхме програмата „Арабистика“, но проучванията ни в последните години показваха, че има тенденция към повишаване на нуждата от специалисти с арабски език и от тази година програмата стартира отново с 10 студенти.  Повечето ни нови бакалавърски програми са ориентирани към изучаването на езика, културата и литературата на някои държави, именно поради засилени икономически връзки с тях и откриването на нови работни места.  Много успешна е и новата ни бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачеството“, в която ще се обучават 80 студенти.

– Какъв е интересът на чуждестранните студенти през новата учебна година и в какви професионални насоки са ориентирани?
– Интересът на чуждестранните студенти към Нов български университет расте бавно, но стабилно. Тази година имаме около 90 приети кандидат-студенти. Дали обаче всички те ще успеят реално да се запишат все още е трудно да Ви кажа, защото проблемите с издаването на виза за граждани на държави, които не са членки на ЕС, продължават да са сред основните проблеми пред привличането на чуждестранни студенти в България. Много млади хора от Азия и Африка, които отправят запитвания, така и не стигат до реално кандидатстване, защото ние не можем да поемем ангажимент, че ще получат виза. Все пак мога да споделя с Вас някои интересни факти – например имаме студенти и от трети държави, и от Европейския съюз, които се записват на едногодишен курс по български език и след това продължават обучението си в НБУ на български език. Все още повечето предпочитат бакалавърските и магистърските ни програми на чужди езици, където се обучават заедно с българските студенти, които са ги избрали. Най-много са програмите ни на английски език – това са бакалавърските  „Мрежови технологии“, Психология“ и „Политически науки“ и магистърските „Международни бизнес комуникации“, „Вградени компютри“, „Музикално изпълнителство“, „Югоизточно-европейски изследвания“, „Американистика и британистика. Сравнителни изследвания“, „Когнитивна наука“, „Стратегическо лидерство“,  „Управление и развитие на човешките ресурси“.
Имаме също така „Международна политика“ на френски език и „Управление на туризма“ на руски език.

– Модерно ли е сред българските студенти да учат на чужд език ?
– Трудно бих могъл да го определя като мода, по-скоро става дума за една изключително целенасочена подготовка за успех в живота.  Дори и да не изберат основна програма на чужд език, често се случва да изберат майнър програма, за да могат едновременно за увеличават знанията си и да усъвършенстват и тренират употребата на чуждия език. Нашите студенти избират майнър програми или водени от силен вътрешен интерес по темата или за да изградят познания в близки, допълващи се области. Така те подобряват своето конкурентно предимство.

– За младите хора най-големият проблем след завършване на висшето образование е да си намерят работа. Как се реализират завършващите НБУ студенти?

– Повечето от тях се реализират много успешно –по специалността си  и с високи начални заплати. Данните са публично налични и се събират благодарение на Рейтинговата система и показват, че ние сме в топ 5 на университетите по всички направления, в които обучаваме. Реализацията на студентите ни в някои програми е изключително висока – например в Графичен дизайн и в Информатика повечето студенти са професионално ангажирани още в 3 курс. Затова и към тези специалности имаме изключително голям интерес.

– Към коя бакалавърска или магистърска програма има най-голям интерес от страна на кандидат-студентите и кандидат-магистрите?
– Запазва се тенденцията на традиционно висок интерес към програмите, в които сме известни с високото си не само за България качество и в които студентите могат да се реализират успешно. Както вече стана дума, една от групите програми с най-много студенти в първи курс са тези, свързани с модерните професии в сферата на компютърната графика и програмирането. В „Информатика“ и „Информационни технологии“, „Мрежови технологии“, „Мултимедия“ и компютърна графика в първи курс сме приели  близо 400 студенти. Популярни са също програмите „Право“ и „Психология“, като тази година е засилен интересът и към програмата по Психология на английски език. Също така специалностите, свързани с реализация в сферата на медиите и обществените комуникации – „Кино и телевизия“, „Журналистика“, „Реклама“  и „Връзки с обществеността“.

–  Методите на обучение в НБУ са много иновативни и модерни спрямо тези в повечето държавни висши учебни заведения. Това привлича ли повече студенти и възприемат ли лесно модерните начини на преподаване?
– До голяма степен – да. Знаете ли, това което привлича студентите ни са основно три неща – възможността за добра реализация в живота, модерната материална среда в университета и отношението, което получават. Ние преподаваме така, че студентът да е активен участник, партньор в процеса. Разчитаме на новите технологии – използваме изключително модерни системи за електронно обучение, осигуряваме виртуални връзки, онлайн дебати, достъп до бази данни, възможности за участие в научни изследвания, стажове и практики във водещи компании. Това, разбира се, привлича студентите.  Но най-вече възможността да си равностоен участник, уважаван гражданин на общността на Нов български университет, чувството че можеш да  проведеш свои инициативи в рамките на следването са онези неща, които силно ни отличават и се оказват най-привлекателни.
    
– Какво е Вашето мото при управлението на университета?
Мотото ни винаги е било едно, следваме го смело и резултатите са налице: Да не се боим от разнообразието!

Въпросите зададе: Мариета Башева

Снимка: Архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата