НБУ пореща студентите си на 30 септември

29 септември, 2014 15:51 | PR сфера, Висше образование | Няма коментари

НБУ пореща студентите си на 30 септември

Нов български университет посреща своите студенти на 30 септември с церемония по официалното откриване на академичната 2014/2015 година. Академично слово на тема “Университетът – дом и общност на свободните хора…” ще произнесе гл. ас. д-р Кирил Аврамов, преподавател в департамент „Политически науки”, член на Центъра за социални практики (ЦСП) към НБУ. През целия ден в кампуса на НБУ ще се провеждат събития по откриването на учебната година.

През академичната 2014/2015 г. Нов български университет остава верен на името си и посреща студентите си с множество нови програми, лаборатории, технологични нововъведения, обновени зали и за първи път – с напълно обновен Студентски център. Студентският център се намира в централното фоайе на корпус 1 на НБУ. В новото пространство е организирана приемна за обслужване на кандидат-студенти и студенти едновременно на 15 позиции.

Тази година университетът прие студенти в 11 нови бакалавърски и 15 нови магистърски програми, съобразени с изискванията на пазара на труда и тенденциите на общественото развитие.

Магистърските програми на университета са общо 104, като 10 от тях са в дистанционна форма на обучение. Девет от магистърските програми са на английски език и една на френски – „Международни отношения и публично управление“.

През академичната 2013/2014 година НБУ предлага и 11 нови бакалавърски програми. Университетът предлага общо 59 бакалавърски програми  –  52 редовни  и 7 в дистанционна форма на обучение. Три от бакалавърските програми са на английски език и една е на френски език.

11 нови бакалавърски програми:

 • Арабски език, култура и литература (Арабистика)
 • Българска културна история и музеи
 • Германистика (Немски език, култура и литература)
 • Испанистика (Испански език, култура и литература)
 • История и археология
 • Италианистика (Италиански език, култура и литература)
 • Класически езици, антична култура и литература
 • Новогръцки език, култура и литература (Неоелинистика)
 • Романистика (Френски език, култура и литература)
 • Руски език, култура и литература (Русистика)
 • Управление на бизнеса и предприемачество (РО и ДО)

15 нови магистърски програми и 6 обновени магистърски програми:

 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Българската култура между глобализма и националната идентичност
 • Вградени компютри (на английски език)
 • Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
 • Дизайн на книгата и текста
 • Екологични експертизи и контрол
 • Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения
 • Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Музикално изпълнителство (на български език)
 • Социална интеграция и управление на кризи
 • Съвременни културни политики
 • Танцово изкуство
 • Тонрежисура
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
 • Философия на киното
 • Цивилизациите на Евразия
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

През академичната 2014/2015 г. предстои и изпълнението на Меморандум за сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност, насочена към развитието на образованието в Република България, подписан от Нов български университет и Българска асоциация на частните училища на 18 юни 2014 г.

През академичната 2014/2015 г. членовете на академичния състав на Нов български университет ще продължат активната си работа по научни и образователни проекти. Предстоящите събития може да следите на сайта на Нов български университет на http://news.nbu.bg и на страниците на депараментите и научните центрове на НБУ.

С грижа за студентите и продължаване на тенденцията за стимулиране на нови форми на обучение, НБУ посреща академичната година с нови университетски пространства, реновирани учебни зали и обновено техническо оборудване.

Изграден е нов, модерен и функционален Студентски център за обслужване на студенти и кандидатстуденти с обособена студентска зона с английски двор.

Отварят врати нови учебни зали:

 1. Две нови аудитории „Проф. Цеко Торбов“ и „Проф. Иван Саръилиев“ с места позволяващи различни конфигурации според използването – разнообразни видове обучение, семинари, конференции и др. Оборудвани със съвременна техника – компютри, мултимедийни проектори, електрически екрани, вградено озвучаване с високо качество;
 2. Лаборатория по химия с професионално специализирано оборудване;

Лабораторията ще обезпечи провеждането на лекции, семинари и упражнения по учебните дисциплини в областта на екологията, опазването на околната среда и биологията. Оборудването на тази нова лаборатория към департамент „Природни науки” разширява лабораторната база за образователни и научни цели. В Нов български университет вече работят три лаборатории в областта на природните науки – Лаборатория по гемология, Лаборатория по природни бедствия и рискове, Лаборатория по биология.

 1. Учебно-практическо звено „Apple лаборатория“ с 11 бр. последен клас Apple компютри и софтуер;
 2. Специализирана учебна театрална зала;
 3. Специализирана учебна зала по телекомуникации за провеждане на обучение в реална среда, практики и експерименти;
 4. Специализирана учебна компютърна зала, оборудвана с 15 компютърни конфигурации.

С увеличен капацитет са 4 специализирани езикови зали – от 20 на 30 места и 1 компютърна – от 15 на 20. УПИЗ – Лаборатория по фотография е преместена в нова зала с възможност за студийна фотография, а на УПИЗ – Лаборатория по анимационно кино е предоставено допълнително помещение за провеждане на извънаудиторни форми и практики.

Изцяло реновирани са три аудитории: „Уилям Гладстон“, 214 в 1 корпус  и „Доц. Бойчо Кокинов“, като в последната има обособен кът и пана с информация и литература за постиженията в областта на когнитивната наука и в частност за идеите, проектите и последователите на доц. Б. Кокинов.

В Нов български университет държим на модерното обучение, на научни изследвания и достъпа на студентите ни и академичния състав до последните достижения в областта на технологиите, затова и тази година обновяваме и разширяваме наличното техническо оборудване.

15 специализирани учебни компютърни зали са с ново компютърно окабеляване и нови подови настилки.

Разширено и обновено е техническото оборудване:

 1. Изградена е нова IP телефонна централа;
 2. Общоуниверситетските информационни технологии са разширени със сървър за „Електронен документооборот“, комутатори, ново мрежово оборудване и подмяна на wireless оборудване в корпус 1 и 2;
 3. Закупени са 42 компютърни конфигурации за специализирани учебни зали и аудитории и 2 графични станции за ИТ студио;
 4. Закупени са 3 интерактивни дъски за специализирани компютърни зали и 2 електронни маркера за специализирани езикови зали.
 5. Подменени са 8 екрана за презентации с електрически;
 6. Подменени са 27 мултимедийни проектори в аудитории и специализирани учебни зали;
 7. Закупено е специализирано компютърно оборудване за ИТ Сертификационен център за обучение и сертификационни изпити по VMware, Microsoft, ECDL и други ИТ академии;
 8. Закупени са спинет и специализирана озвучителна техника (тонколони, усилватели, звукови процесори) за обучението по музика;
 9. Закупен е аудио рекордер за УПИЗ – Университетски филмов център и видеокамера за обучението по телекомуникации;
 10. Подменено е техническо оборудване в офиси на департаменти, програми и факултети – компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, скенери и др.
 11. Закупен е нов сървър и принтер за отпечатване на читателски карти за Библиотеката.
 12. Закупени са софтуерни продукти – TURNITIN (софтуер за проверка на казуси за съвпадение в Moodle), Statistica AXA Data Miner за програмите по психология, LabView за СУЗ по телекомуникации, допълнителни лицензи на Adobe CS6 и Adobe Photoshop.

В синхрон със стратегията на Нов български университет, в която е заложено да изпълняваме нисковъглеродна организационна политика, се провежда и осигуряване на енергийно ефективен сграден фонд – текуща подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи в учебни зали на Корпус 1 и 2 и офиси на Корпус 2. В тази връзка в университета полагаме и последователна и дългосрочна политика по развитие на парковите пространства:

 1. Озеленяване на парковите пространства чрез поддържане и разширяване на разнообразието от растителни видове;
 2. Доизграждане и допълване на градинското осветление на пешеходните алеи около корпус 1 и спортната зона;
 3. Реновиране на оградата;
 4. Допълване на интериора и екстериора на двете сгради и околното пространство с допълнителни седящи места и пейки.

Подробна програма на церемонията по откриване на академичната година може да видите тук.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата