НБУ стимулира млади учени

16 септември, 2014 15:18 | PR сфера, Висше образование, Наука | Няма коментари

НБУ стимулира млади учени

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.

На 18 септември 2014 г. (четвъртък), 11.00 ч., бутик хотел „Кристъл палас“ – зала „Шипка“, ул. „Шипка“ 14, София ще се представи проект No BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране. До момента Нов български университет (www.nbu.bg) е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Университетът в партньорство с Регионалния исторически музей (www.museumruse.com) в град Русе изпълняват проект No BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” – http://phdvirtualcenter.nbu.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд. Преподавателският екип включва известни политолози, социолози, антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р Анна Кръстева, проф. Евгений Дайнов, доц. д-р Васил Гарнизов, доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Росен Стоянов, проф. Антоний Тодоров, д. н., доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Магдалена Елчинова , доц. д-р Николай Ненов.

Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата