Важно за кандидатстващите в НБУ

4 февруари, 2015 14:39 | Висше образование | Няма коментари

Важно за кандидатстващите в НБУ

1.Тест по общообразователна подготовка (ТОП)

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми „Право“ и „Архитектура“, е Тест по общообразователна подготовка. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит.

Он-лайн регистрация за ТОП и програми

През 2014 г. в НБУ ще се провежда ТОП в месеците февруари, март, април, май и юни, юли и септември.

 

 

Записване Провеждане
Срок Място Дата Място
НБУ – София
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
НБУ – София
ЛЦ – Пловдив
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Варна
до 18 февруари 2015 г.  21 февруари 2015 г. 
до 11 март 2015 г. 14 март 2015 г.
до 25 март 2015 г. 28 март 2015 г.
до 22 април 2015 г. 25 април 2015 г.
до 13 май 2015 г. 16 май 2015 г.

 

 

НБУ предлага много сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал. На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър). Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

 1. Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.

Срокове за записване и дати за провеждане:

Записване Провеждане
Срок Място Дата Място
От 5 януари
до 25 март 2015 г.
НБУ – София
ЛЦ – Варна
ЛЦ – Видин
ЛЦ – Пловдив
29 март 2015 г. НБУ – София
до 13 май 2015 г. 17 май 2015 г.
до 8 юли 2015 г. 9 – 11 юли 2015 г.

 

Класиране през месец май 2015 г.

1.Подаване на документи за кандидатстване – от 5 януари до 13 май 2015 г.

2.Обявяване на класирането – 20 май 2015 г.

3.Срок за записване и плащане на такси – от 21 до 29 май 2015 г.

 

Класиране през месец юли 2015 г.

 

1.Подаване на документи за кандидатстване – от 5 януари до 8 юли 2015 г.

2.Обявяване на класирането – 15 юли 2015 г.

3.Срок за записване и плащане на такси – от 16 до 24 юли 2015 г.

 

Класиране през месец август 2015 г.

 

1.Подаване на документи за кандидатстване – от 5 януари до 29 юли 2015 г.

2.Обявяване на класирането – 5 август 2015 г.

3.Срок за записване и плащане на такси – от 6 до 14 август 2015 г.

Таксите за обучение се заплащат:

 

в касите на НБУ – Корпус 1, офис 209, 201

по банков път във всеки клон на банка ДСК

BGN – IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

Всеки кандидат-студент участва в съответното класиране за програмите, които е посочил в заявлението за кандидатстване и за които има необходимите балообразуващи компоненти.

 • Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се обявява в сградата на университета и се публикува във http://www.nbu.bg.

 

 1. Стипендии, студентски труд и стаж, студентско кредитиране

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой от студентите.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.). Средствата за стипендии се отпускат от Настоятелството на Нов български университет – фонд “Стипендии”.

В началото на всяка учебна година някои от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

 1. Академични стипендии:
 • стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични;
 • за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ, от бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични;
 • за студенти от магистърски програми – пълни и частични.
 1. Социални стипендии
 • стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични;
 • за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ, от бакалавърски програми и магистърски програми „Архитектура“ и „Право“ – пълни и частични;
 • за студенти, завършили поне един семестър в НБУ от магистърски програми – пълни и частични.
 1. Стипендии от дарителски фондове
 • стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“;
 • национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“.
 • Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Artes Liberales, Антропология, Археология, Българистика, Древна Балканистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История, Книгоиздаване и печат, Философия.

 

Студентски труд и стаж

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентски информационен център, Централно фоайе, корпус 1 (етаж 1).

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление за участие в конкурса за студентски труд и стаж
 • Кратка автобиография.

Подборът на студентите се извършва по документи и интервю. Заплащане – със стипендия или чрез почасово заплащане.

Условията за кандидатстване са:

 • успех при кандидатстване или от последния семестър в НБУ – над много добър (4,50)
 • записан нов семестър
 • студентът да не получава стипендия от НБУ

 

Студентско кредитиране

Студентите в Нов български университет имат право да кандидатстват за студентски кредити. Четири са банките, предлагащи тази услуга:

 

Банка ДСК

Райфайзенбанк

 

Юробанк България

Алианц Банк

 

 1. Бакалавърски програми 2015/2016 г. по департаменти
 2. Магистърски програми

Архитектура

Право

 

 1. Бакалавърски програми

( по области на висшето образование)


Хуманитарни науки

Англицистика (Англии?ски език, култура и литература)

Арабистика (Арабски език, култура и литература

Българистика (Български език, култура и литература)

Германистика (Немски език, култура и литература)

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Испанистика (Испански език, култура и литература)

Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Класически езици, антична култура и литература

Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Приложни чужди езици (за администрация и управление)

Романистика (Френски език, култура и литература)

Русистика (Руски език, култура и литература)

История и археология

Философия

Социални и стопански науки

Администрация и управление

Антропология

Българска културна история и музеи

Връзки с обществеността

Журналистика

Реклама

Психология

Психология (на англии?ски език)

Политически науки

Политиката и обществото (на англии?ски език)

Социална работа

Социология

Маркетинг (РО и ДО)

Счетоводство и одит (РО и ДО)

Туризъм (РО и ДО)

Управление на бизнеса и предприемачество (РО и ДО)

Финанси (РО и ДО)

Природни науки и информатика

Биология – обща и приложна

Екология и опазване на околната среда(РО и ДО)

Информатика

Информационни технологии

Мрежови технологии (на англии?ски език)

Мултимедия и компютърна графика

Технически науки

Телекомуникации

Здравеопазване

Логопедия

Изкуства

Изкуствознание и артмениджмънт

Анимационно кино

Графичен дизаи?н

Кино и телевизия

Фотография

Интериорен дизаи?н

Мода

Пластични изкуства

Музика

Театър

Сигурност и отбрана

Гражданска и корпоративна сигурност


 

III. Програми за професионален бакалавър

Стопански науки

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (РО)

Маркетинг и продажби (ИО)

Мениджмънт и предприемачество (ИО)

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация (ИО)

Счетоводство (ИО)

Фирмени финанси (ИО)

 

ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

По индивидуална програма могат да се обучават студенти, които имат интердисциплинни интереси. Студенти, доказали още по време на приемните процедури силна мотивация и

значителни възможности за развитие, студенти, избрали да се обучават в програми с по-малък брой записани техни колеги или такива, които се прехвърлят в НБУ от други университети от

България или от чужбина. За да се състави индивидуална програма, е необходимо студентите да се консултират с екипа на специализираното Бюро за индивидуални програми към Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение и да получат одобрение от декана на съответния факултет. И стандартните, и индивидуалните програми допускат дипломиране за по-кратък срок от предвидения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Такси за обучение

 
Допълнителни предимства

Нов български университет предоставя на своите студенти и допълнителни предимства:

 • осигуряване на учебни материали (безплатни учебници или материали във виртуални учебни модули);
 • осигуряване на практика и стаж;
 • извънаудиторни учебни форми;
 • чуждоезиково обучение;
 • достъп до ресурсите на библиотеката на НБУ и чужди бази данни;
 • достъп до компютър и интернет;
 • безплатни ксерокопия;
 • възможност за индивидуално обучение;
 • безплатна втора специалност

Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение, чрез:

 • намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса.
 • намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • намаления за студенти в неравностойно положение (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

 

Също така НБУ предлага на всички свои студенти в бакалавърските програми, както и в магистърските Право и Архитектура, да запишат БЕЗПЛАТНО майнър програма – втора специалност. Тя се записва от V семестър за следващите в бакалавърските програми и от V или VII семестър за студентите в Право и Архитектура. Майнър програмите също имат силна практическа насоченост и целят да предоставят още една професионална квалификация на студентите. При завършването те се вписват в основната диплома като втора специалност.

 

 1. Реализация на студентите

Програмите, стартиращи през 2015/2016 г. са насочени към развитието на личността на студентите, тяхната цел е да формират предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят. Затова в последните семестри на обучение в програмите ни е отделено специално място на практически курсове и на стаж.

Всяка година Центърът за качество и кариерно развитие организира за студентите на НБУ кариерен форум – „Кариери и студенти“. На нашето събитие се канят за участие само и единствено фирми, които към момента на провеждане имат отворени реални стажантски или работни позиции за нашите студенти. По този начин ефективността от провеждането на тази инициатива се повишава значително. Търсим реална възможност за студентите на НБУ да започнат стажове или направо да бъдат наемани на работа. Друга особеност на кариерния форум в НБУ е така нареченият паралелен семинарен панел. Докато тече изложението на фирмите и те посрещат студентите на своите щандове, в специална зала в близост има презентации и уъркшопове със специално подбрани теми. Отново се търси максимална ефективност като темите са изцяло насочени към подпомагане реализацията на нашите студенти – от информация за новостите от пазара на труда до практично насочени уъркшопове за усвояване на различни практически умения – тънкости в писането на мотивационни писма, подготовка за явяване на интервюта при наемане на работа и т.н. След приключване на инициативата, присъствалите фирми и компании получават от кариерния център кратка анкетна карта, с която следим тяхното мнение

В НБУ сме изградили стройна и ефективна система за информиране на студентите за предлаганите в кариерния център стажантски позиции. Тази информация е достъпна за всички студенти. За последната календарна година бяха публикувани над 360 обяви за студентите ни от различните специалности.

По проект „Студентски практики“ участват активно студенти на НБУ, техните работодатели, с които сме сключили договори, са над 500 фирми, институции и организации.

Освен това всеки департамент в университета се грижи да намира и други, алтернативни възможности за практики и стажове на своите студенти, както и възможности за изява чрез организиране на изложби, спектакли, пърформанси и др. за учещите в програмите по изкуства.

НБУ разполага и с много добре оборудвани ателиета и лаборатории за провеждане на практически занятия с вещата подкрепа на съответните специалисти.

НБУ постоянно се интересува от реализацията на студентите си. Ежегодно се провеждат допитвания сред вече завършилите, за да се получи информация колко от тях и в какви срокове след дипломирането си, са успели да започнат работа. Последното проучване, което направихме показва, че близо 60% от нашите възпитаници, завършили през последните три години работят по специалността си или в област, близка до специалността им.

 

 

 1. 8. Корпус 3, Студентски център и Студентски спортен център

 

През 2015 г. Нов български университет започна изграждането на Корпус 3. Сградата ще се намира на територията на Кампуса на НБУ. Изграждането й е насочено към разширяване на обезпечаването на практическото обучение. В нея ще са разположени предимно ателиета и лаборатории, като Ателие по Анимационно кино, Лаборатория по фотография и т.н. Ще има и няколко аудитории и поостепенно ще се реализира и радио и телевизионен център.

 

Студентският център се намира в централното фоайе на корпус 1 на НБУ. В новото пространство е организирана приемна за обслужване на кандидат-студенти и студенти едновременно на 15 позиции.

След съвет с програмния консултант, в Студентския център кандидат-студентите и студентите ще могат:

*   да получат информация за:

–   кандидатстването в бакалавърските, магистърските и докторските програми, както и програмите за продължаващо обучение на НБУ;

–   класирането на кандидат-студентите;

–    регистрирането за семестъра;

–   стипендиите в НБУ;

–   възможностите и кандидатстването за студентски труд и стаж в НБУ.

*   да се регистрират за Тест по общообразователна подготовка, да подадат кандидатстудентски документи, да се запишат за специализирани изпити или интервю за магистърска програма;

–   да се запишат за семестър;

–   да заверят студентските си документи;

–   да получат уверение или академична справка;

–   да подадат заявление до деканите, Ректора или Почетния председател на НБУ.

(ако предпочитат да направят това лично, а не онлайн чрез e-student.nbu.bg)

 

Студентски спортен център – на партерното ниво на Корпус 1 е организирано пространство за свободното време на студентите и спортни занимания по тенис на маса, шах, дартс и т.нар. боард геймс (настолни игри).

 

 1. Нови звена

 

 1. Създава се бюро „Индивидуални програми“ към ЦДЕО, което да обслужва студенти от всички факултети.
 2. Създава се подструктура „Публични лекции и обучения“, която да организира публични и ad-hoc лекции и дейности към ЦППО. Тя ще се грижи и за летните школи, училища и академии на НБУ.
 3. Създава се подструктура „Майсторски класове“ към ЦППО, която ще се занимава с провеждането на съществуващите майсторски класове и академии с фокус върху музикалните изкуства (Райна Кабаиванска, Людмил Ангелов, Вики Алмазиду и Милчо Левиев) и разкриването на нови.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата