Доц. Бочков: Повишава се интересът към програмите на чужд език

15 февруари, 2015 12:50 | Гост | Няма коментари

Доц. Бочков: Повишава се интересът към програмите на чужд език

Доц. д-р Пламен Бочков е Ректор на НБУ от 05.03.2012 г. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми “Антропология”, “Социология и социална антропология” и магистърската програма “Културна и социална антропология”. Научната му кариера е свързана с департамент “Антропология” на НБУ и със секция “Теория на фолклора” в Института за фолклор на БАН. Професионалните му интереси са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, фолклорна история, фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграция и културна идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етични общности и култури. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия. В периода 2002-2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ. От 2006 г. до 2010 г. е Зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. Сред изследванията му са монографията “Непознатият юнак” (1994), “Увод във фолклорната култура” (2002) и “”Ние” и ”другите”. Студии по етнология” (2009).   

– Доц. Бочков, кое е новото в тазгодишната кандидатстудентска кампания?
– Започваме с три нови неща: първо, стартирахме изграждането на Корпус 3. Сградата ще се намира на територията на Кампуса на НБУ в кв. „Овча купел“ и в нея ще са разположени предимно ателиета и лаборатории, като Ателие по анимационно кино, Лаборатория по фотография и т.н. Ще има и няколко аудитории, като перспективата е постепенно да се реализира университетски радио и телевизионен център.
Също така знаете, че работим по непрекъснатото подобряване на учебните програми като поставяме акцент върху възможността на студентите да се обучават и в самостоятелно съставени индивидуални програми, които съчетават избрани курсове от различни програми, в съответствие с интересите им. За тази цел създадохме бюро „Индивидуални програми“ към Факултета за дистанционно и електронно обучение, което да обслужва студенти от всички факултети. Студентите могат да се обучават както в индивидуални major-програми, така и в индивидуално съставени minor-програми – втора специалност.
Студенти, завършили двусеместриалните общообразователни курсове по втори чужд език (древноегипетски, латински, старогръцки, руски) с успех не по-нисък от много добър 4.50, могат да продължат безплатно обучението си в minor-програма – втора специалност по съответния език. Втората специалност – minor програма е безплатна и за всички, които са успели в първите две години да съберат кредитите си и имат успех над минимално определения.
Третото нововъведение при нас са интензивни програми за придобиване на степента професионален бакалавър, които ще се предлагат само в регионалните ни центрове във Варна, Видин и Пловдив. Те са насочени изцяло към нуждите на малкия и средния бизнес и предприемичивите хора в областите Варна, Видин и Пловдив. Периодът на обучение е 3 години, таксата е по-ниска и завършилите имат възможност да продължат обучението си в магистърска програма в същото професионално направление. Лекциите ще са в съботно-неделните дни, което ще позволи на работещите за повишат своята квалификация по удобен за тях начин.
– Към кои специалности интересът се е повишил?
– Наблюдават се процеси на повишен интерес към програмите на чужд език, програмите по информатика, психология, телекомуникации.
На магистърско ниво има засилен интерес към програми като Европейско управление, Управление на проекти и програми в сферата на публичната и бизнес администрацията.

– НБУ е университет с доказано име. Това как влияе върху възможностите за реализация на завършилите?
– В последното издание на рейтинговата система професионалните направления, по които НБУ обучава, са неизменно в топ 4. Има специалности, където заетостта на нашите възпитаници достига и надминава 80-85 процента. Например в областта на графичния дизайн, телекомуникациите, социалната работа и др. Много над средните са и заплатите на завършилите НБУ в повечето направления. Една от причините за тeзи добри резултати е засиленото практическо обучение, което предлагаме още от приема на студентите в първа година и широкото образование в областта на хуманитарните науки и изкуствата за студентите ни от всички програми. Нашите студенти излизат от НБУ отлично подготвени със специфични знания и умения, но и с много широк поглед върху различни области на познанието, което ги прави силно адаптивни.

– Кое според Вас е най-големият плюс на електронното образование?
– Плюсовете несъмнено са много, но ако трябва да откроя един, то това ще е възможността студентите да общуват с преподавателите и помежду си много по-интензивно – веднъж по време на лекции и извънаудиторни занятия и още веднъж – в онлайн пространството, посредством многото възможности на електронното обучение – форуми, съобщения, виртуални речници и задания, видео връзки и т.н.
– Защо у нас все още се гледа с неразбиране на дистанционното обучение?
– Струва ми се, че в последните години дистанционното обучение става все по-познато в България. То се припознава като много подходяща форма за образование на работещи хора, както и на наши сънародници, които работят и живеят извън България и имат възможност да си идват по-рядко. Всъщност дистанционното обучение включва всички електронни форми, които предлагаме на нашите редовни студенти, но и много интензивно общуване между студентите и преподавателя и между самите студенти в онлайн пространството. Направили сме много внимателен подбор на програмите, които предлагаме в дистанционна форма и сме се спрели на такива, които са подходящи като материя. Опитът ни е много положителен, затова и постепенно разширяваме дистанционното обучение, дори разработихме и виртуална класна стая, която е насочена именно към тези програми.

– В НБУ има и програми на чужди езици, разкажете повече за тях.

– Постепенно разширяваме предлаганите програми на чужди езици – имаме бакалавърски, магистърски и докторски, а вече и майнър програма на английски език. Също така имаме програми на френски и на руски език. Целта ни е както да привлечем студенти от чужбина, така и да предоставим възможност на българските студенти да се обучават на чужд език. Това им дава множество възможност за бъдеща реализация – и като студенти в следваща степен на обучение в чужбина, и като млади учени. Също така студентите, обучавали се на чужд език, често са предпочитани от работодателите, защото са активно ползващи езика хора, които много бързо се вписват в работата на съответния чужд език.

– Как стои въпросът с чужденстренните студенти? Има ли интерес към българската диплома от чужбина?
– Към момента общият брой на обучаващите се чуждестранни студенти в Нов български университет е над 300. Имайте предвид, че в тази бройка не се включват Еразъм студенти, курсисти и свободни курсисти. Само в две от магистърските ни програми на английски език през този семестър заедно с българите са се обучавали студенти от Франция, Белгия, Люксембург, Либия, Турция, Испания, Кипър…
Нов български университет предлага международна среда, често ще срещнете хора, които разговарят помежду си на английски или френски език.В момента група студенти от България, Азербайджан, Либия и Франция организират провеждането на тематични вечери, в които всеки да представи държавата, от която идва.

Въпросите зададе: Евелина Гечева

Снимка: Архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата