До края на февруари ще е ясно името на българския Лувър

7 февруари, 2015 17:34 | Денят, Изкуство | Няма коментари

До края на февруари ще е ясно името на българския Лувър

Българите в чужбина проявяват изключително голям и засилен интерес към конкурса за избор на име на новия Национален музеен комплекс в центъра на София в кв. „500” и в последните дни изпращат по интернет много свои предложения.

В конкурса за име на новия музей се включиха най-активно и наши сънародници от различни краища на света, които живо се вълнуват как точно ще се нарича новото арт пространство с обща разгъната площ от 24 хил. кв.м и искат да участват в тази благородна надпревара със своите оригинални идеи и хрумвания.

Много от техните предложения за име на т. нар. „БГ Лувър” са наистина добри и твърде интересни, което показва, че българите зад граница са добре информирани за всичко това, което става в България, в това число – и в сферата на културата.

Министерството на културата ще събира предложенията и идеите за име на новия Национален музеен комплекс в кв. „500” още само 3 седмици – крайният срок е до края на м. февруари 2015 г.

Предложенията за име на новия Национален музеен комплекс в столицата ни могат да се изпращат на следния имейл адрес: art@mc.government.bg

Официалното откриване на новия Музей ще е в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.

Проектът „Националeн музеен комплекс” е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, припомнят от Министерството на културата.

Той ще събере под един покрив колекциите на Националната художествена галерия и на Националната галерия за чуждестранно изкуство. Музейният комплекс в центъра на София в кв. „500” е реализиран по проект на „Янко Апостолов Архитекти” в сътрудничество с „Музеоплан” и включва зали за постоянни и гостуващи експозиции, реставрационни ателиета, административни офиси, модерни хранилища за съхранение на художествени произведения, както и разнообразие от обществени пространства. Новият музеен комплекс е композиран около отворена скулптурна градина, която ще е сърцето на музейната институция и ще се използва за скулптурни експозиции и за специални обществени събития с културна насоченост. Вътрешният двор на Музея като отворено културно обществено пространство в центъра на София, където публиката, изкуствоведите и кураторите ще имат възможност за директно взаимодействие чрез специални събития, арт инсталации и т. н., е истинска новост за българското музейно дело. Функционалният замисъл на новия музей е резултат на подробен и сериозен анализ на дейността на световни музеи от подобен мащаб, както и на анализ на конкретните нужди на двете участващи институции – Националната художествена галерия (НХГ) и Националната галерия за чуждестранно изкуство (НГЧИ). Коренно различното в този нов музей в сравнение с останалите в страната е съсредоточаването на едно място на пълния спектър от музеологични функции.

Това означава, че значителна част от пространствата са посветени и за приемане на временни, гостуващи експозиции, за организиране на различни обществени събития и прояви, както и за депа за съхранение на произведения на изкуството, изграден е и модерен конферентен център. В тази сложна и гъвкава конфигурация постоянната експозиция е само една, макар и много важна част от общото цяло.

Междувременно в бр. 9 от 3.2.2015 г. на „Държавен вестник” бе обнародван и Правилник за устройството и дейността на Национален музеeн комплекс – София. В него се казва, че Националният музеен комплекс – София, е държавен културен и научен институт с национално значение, който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира културни ценности в областта на българското и чуждестранното изобразително изкуство с познавателна, образователна, научна и естетическа цел.

Снимка: Асен Емилов

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата