Проверяват аграрното образование

23 февруари, 2015 11:07 | Висше образование | Няма коментари

Проверяват аграрното образование

Предстоят промени в аграрното образование. Това съобщи Министерството на земеделието и храните.

Проверяват се специалностите, професиите, състоянието на училищните бази, брой ученици, съществуващи връзки и съвместна работа на професионалните училища и бизнеса и т.н., което е първа стъпка за утвърждаване на адекватна образователна система.
Работи се също така и в посока за осигуряване на възможност за организиране на професионално образование и обучение чрез работа, т.нар. „дуално обучение”. Това е форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този подход ще осигури възможност за плавен преход между училище и работно място. Ще се подобри и улесни достъпа до образование и не на последно място ще бъде ефективен инструмент срещу младежката безработица, посочи земеделският министър.

Училищната мрежа към Министерството на земеделието и храните обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. Към настоящия момент учениците в училищата, финансирани от министерството се обучават по 12 професионални направления, от които преобладаващи са: растениевъдство и животновъдство, горско стопанство, ветеринарна медицина, хранителни технологии.
За учебната 2014/2015 година се обучават общо 21 хил. 130 ученици, в това число във вечерна, самостоятелна и задочна форма се обучават 6 хил. 500 ученици. Интегрирани ученици със специални образователни потребности за първа квалификационна степен се обучават 120 ученици.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата