Студентски съвет „срещу” увеличение на таксите и „за” търсене на устойчиво решение

25 февруари, 2015 10:30 | | Няма коментари

На  24.02.2015 се проведе извънредно заседание на общото събрание на Студентски съвет при Софийски университет с централна тема обсъжданото от ръководството на Университета повишение на семестриалните такси и финансовите проблеми, пред които е изправена институцията. По време на дискусията, в която участваха студенти и представители на Факултетните студентски съвети, се засегнаха различните аспекти на проблема. Вследствие на нея студентите се обединиха около следните решения: ако на 25.02.2015 г. Академическият съвет на СУ гласува „за” повишаване на семестриалните такси, ще последват протестни действия срещу ръководството на Университета с цел отмяна на решението за повишение. Това ще се случи без значение дали то засяга само част от студентите, дали се предложи по-нисък процент на увеличение, или пък ако това важи само за новопостъпващите студенти от випуск 2015/2016 нататък. 

Студентите сами разбират, че проблемът с финансовото положение на Университета се корени в: 1. недофинансирането на висшето образование особено след орязването на държавните субсидии с 30% през 2009 г., 2. порочния модел на финансиране (средствата за висшите училища се разпределят според броя на приетите студенти, а не на база предлаганото качество на обучение), 3.неосъвременените в ПМС 162 диференцирани нормативи за издръжката на студенти в различните професионални направления.

Тъкмо поради това няма аргументи, които да оправдават компенсирането на този недостиг да става за сметка на таксите за обучение. Повишението на студентските такси няма да реши проблема по същество, както впрочем не размерът им го е създал изначално.

Студентски съвет и всички, въвлечени в дискусията, знаят, че тежкото положение на Университетане е от вчера и че многократно досега университетското ръководство е отправяло писма и декларации към различни държавни ведомства и правителства с искания за радикални промени в образованието, без това да е имало абсолютно никакъв ефект! Студентите помнят и положените усилия през 2011г., когато вследствие на антикризисните мерки годишните разходи са намалени с около 4 млн. лева. И същевременно желанието е отново да се потърсят възможни начини за нови вътрешни оптимизации в Университета. Преди това да се случи, всеки опит за повишаване на студентските такси ще бъде посрещан с протестни действия и непримиримост.

Студентите на Университета предлагат:

  1. Създаване на широка работна група, включваща студенти, преподаватели и служители, която да потърси начини за оптимизиране разходването на средства в Университета. Смятаме, че прозрачността в работата на тази група заедно с публикуването на постигнатите резултати ще покажат желанието на ръководството наистина да намери решение на проблема, а не просто да прехвърли тежестта от него върху студентите си.
  2. Търсенето на решение на финансовото затруднение да излезе от рамките на Университета и да се насочи на ниво държавна политика спрямо висшето образование (залегнало като приоритет в стратегията за развитие на Европейския съюз). Това включва нашата готовност за обединени общоуниверситетски протестни действия, в които студенти и преподаватели заедно да отстояват интересите на Софийския университет, в случай че за пореден път обещанията на политиците за промени не прераснат в дела.

С горните две точки Студентски съвет не поставя ултиматум! Но желанието на студентите не е за половинчати мерки!

Студентски съвет при Софийски университет е категоричен в намеренията си и в готовност за действие при всякакъв развой на ситуацията.

Както вече стана ясно, Студентски съвет организира първия в Университета общостудентски референдум на тема „ЗА или ПРОТИВ подготвяното увеличение на студентските такси за обучение от 2015/2016 учебна година?“ Резултатите от него ще станат ясни днес към 15:00 – малко преди заседанието на Академическия съвет.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата