Сесар Аха Мариньо: Испания е с най-голям брой студенти спрямо общото население

1 март, 2015 09:00 | Гост | Няма коментари

Сесар Аха Мариньо: Испания е с най-голям брой студенти спрямо общото население

Г-н Сесар Аха Мариньо, Съветник по образователните въпроси на Посолство на Испания в България от 1 юли 2014г. Дълги години е бил кмет на Вивейро, град в Автономна Област Галисия, общински съветник, както и учител и директор на училище.

Най-значимото събитие за Отдел „Образование“ на Испанско Посолство, Националния Конкурс за Театър на Испански език, в което взимат участие 11 испанските гимназии и 7 училища с изучаване на испански език, се проведе на 13 и 14 февруари в НАТФИЗ. Първа награда спечели ЕГ „Фр. Ж. Кюри“ от Варна и втора ЕГ „Мигел де Сервантес“ от София, които ще вземат участие в Международния Фестивал за училищен Театър на испански език, който тази година ще се проведе в Букурещ от 23 до 28 април.

– Какви са отличителните черти на испанската образователна система?

 Образованието в Испания е безплатно (в държавните училища и в частните с държавна субсидия). Началното образование започва на 6 до 16 години, минималната възраст, от която легално може да се работи. Началното образование включва 6 години, а задължителното средно образование 4 години. По различни причини (повтаряне, отсъствие по някаква причина, адаптация на чуждестранни ученици и др.), задължителното и безплатно образование може да бъде продължено до навършване на 18 години. Бачийерато или не задължителното. Средно образование включва още 2 години.

След завършване на задължителното средно образование (4 години), учениците могат да изберат между Бачийерато или Професионално образование, втора степен (2 години). И двете форми дават право за кандидатстване в университетите.

Учениците със затруднения при изучаването, след завършване на 3тата година от задължителното средно образование (ЗСО) могат да продължат в първа степен на професионалното образование (2 години) и в последствие да продължат към втора и трета степен.

Образованието до 6 години не е задължително, въпреки че по-голямата част от децата започват обучението си между 3 и 6 години. Този етап е определен като втори цикъл на предучилищното образование, предлагано от държавните и частни с държавна субсидия безплатно и интегрирано.

Образованието в Испания е децентрализирано и образователните дейности са прехвърлени към автономните области, които са 17 на брой плюс Сеута и Мелия (испански градове, разположени в Северна Африка). Всичко това предполага определени различия на фона на общата рамка, например в Автономните области, в които има друг официален език, той се изучава задължително, но в различна степен.

Чуждестранните ученици, които започват обучението си в Испания до трета година на ЗСО включително, няма нужда да приравняват образованието си до този момент. Ще започнат обучение в клас по възраст.

В новия закон за образованието централно внимание се обръща на „умения“. Проектът за учебните програми се центрира върху основните умения: образователни от една страна и научно, технологични, инженерни и математически от друга. Те са считани за най-важни за развитието на учениците и за реализацията им в света на познанието и технологиите. Общообразователните предмети като част от държавните образователни изисквания са застъпени в цяла Испания.  Специалните предмети позволяват по-голяма независимост на училищата при определянето на учебните програми. Свободно избираемите предмети дават определена независимост, която образователните органи и училищата могат да предложат като различен модел.

– Каква е продължителността на основното и средно образование?

– Както описах в предишния въпрос, 6 години основно, 4 ЗСО и 2 средно образование не задължително (Бачийерато).

– На каква възраст започват училище децата? Целодневно ли е образованието или на смени?

– По-голямата част от децата започват на 3 години (предучилищното образование не е задължително). На 6 години е задължително (начално образование).

Всяка автономна област определя графика на всяко образователно ниво в държавните и частни с държавна субсидия училища. По-голямата част има целодневна форма на обучение от 25 часа седмично в предучилищното и начално образование и 32 часа седмично при ЗСО и Бачийерато. Някои следобеди са заети с извънучилищни дейности.

Частните училища, които не получават държавна субсидия могат да определят сами графика и учебния си календар (като винаги се спазват държавните образователни изисквания). Обикновено имат целодневна форма на обучение и разширяват графика до 30-35 часа седмично в предучилищното и начално обучение (с включен обяд) и до 35-40 часа седмично за ЗСО и Бачийерато (с включен обяд). Също организират извънучилищни дейности.

– На какви изпити трябва да се подложат учениците на края на средното си образование?

– В новия закон е предвиден финален изпит при завършване на четвъртата година на ЗСО и друг при завършване на втората година от Бачийерато.

– При кандидатстване в университетите взима ли се средна оценка от дипломата или се включват оценките от конкретни материи?

– С новия Закон за училищното образование се определя директно кандидатстване с дипломата от Бачийерато за по-голямата част от университетските специалности, които нямат нумерус класус. При други такива, които имат нумерус класус, Университетът може да включва оценките от специални предмети за дадена специалност, получени на финалния изпит на Бачийерато или да определи кандидатстудентски изпит за всяка специалност.

– Какъв процент от студентите са държавната квота /държавна поръчка/?

– Всяко една бакалавърска програма в частните и държавни университети се оторизира с определен брой места за всяка специалност. Когато казваме нумерус класус, имаме предвид именно, че в дадената специалност има повече кандидат студенти от места. В Испания има 50 държавни и 30 частни университета.

– Каква таксата за обучение в държавните университети?

– Годишните такси за обучение в държавните университети в Автономна Област Галисия са между 600-850€; в Мадрид са двойни или тройни. Всяка автономна област определя таксите за обучение.

Tаксите за частните университети са между 8.000-12.000€ годишно.

– Как могат да получат информация за кандидатстване в Испания българските ученици?

 След завършването на средното образование, на ниво Бачийерато, ученикът подава молба към Universidad Nacional de Educaci?n a Distancia (UNED: http://www.uned.es) в Испания, за издаване на CREDENCIAL за кандидатстване в испанските университети. Изпраща се заверено копие на Дипломата за средно образование, академична справка и Удостоверение от БЪЛГАРСКИ университет за успешно издържан кандидатстудентски изпит.

След придобиването на CREDENCIAL (удостоверение, издадено от УНЕД), ученикът може да кандидатства във всички испански университети, до 15 юли всяка година.

На последната страница са обозначени необходимите документи и формулата за изчисление на оценката по испанската система за оценяване.

– По какво си приличат испанските и българските младежи?

–  Всички европейски младежи имат едни и същи мечти и притеснения. Смятам, че нямат никакъв проблем да се разбират помежду си и още повече, когато изучават испански език и вече изпитват интерес към нашата култура.

– Какви се добрите практики от испанската образователна система, които могат да се използват в България?

– Бих искал да изтъкна два аспекта:

  1. Испанската образователна система до средното образование включително е напълно безплатна в държавните училища и се основава на придобиването на умения, а не задължително познания, с цел по-добра подготовка за университета и за живота (ученици в държавните училища 68,3%; в частните с държавна субсидия 25,4%; в частните училища 6,3%).
  1. Испания е европейската държава с най-голям брой студенти спрямо общото население. Броят студенти Бакалавър е 1 469 653 (2012-2013 учебна година).

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата