Седмокласници се явяват на изпит по математика

22 май, 2015 07:30 | Кандидатстване, Средно образование | Няма коментари

Седмокласници се явяват на изпит по математика

Днес в 9.00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за Национално външно оценяване по математика за VII клас.

Изпитът ще започне в 10.00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул за Национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 тестови задачи от два вида – задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен, и задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен). Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Резултатът от Националното външно оценяване по математика се вписва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи със свободен отговор, без да се привежда решение, и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен, е до 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки.

Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата