МОН връчи награда „Питагор“ на 7 учени

19 юни, 2015 14:01 | Денят, Наука | Няма коментари

МОН връчи награда „Питагор“ на 7 учени

Министерството на образованието и науката раздаде престижните награди „Питагор“ за принос в областта на науката. Отличията се връчват от 2009 г. Тази година бяха номинирани над 40 учени от висшите училища в страната. Те се състезаваха помежду си в следните категории:  за млад учен; за успешен ръководител на международни проекти; в техническите науки; в природните науки и математика; в биомедицинските науки; в обществените и хуманитарните науки; за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса.

Компетентно жури съставено от носители на наградата в тези категории през годините, класира кандидатите. Носителите на наградите в „Оскарите за наука”  получиха статуетка и парична сума. Ето победителите:

І. ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА МЛАД УЧЕН – доц. д-р. Георги Георгиев Йорданов. Преподавател във факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователската му дейност е в областта на нанотехнологиите. Основните му приноси са разработката на наноматериали на полимерна основа за лекарствено доставяне на антибиотици, пториворакови и противогъбични средства

ІІ. ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова. Ръководител на секция лингвистично моделиране в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Тя е ръководител на проекта Advanced Computing for Innovation – AComIn, финансиран от Седма рамкова програма на ЕК на обща стойност над 6 млн. лв.  Резултатите от изследванията са насочени към редица иновационни сектори и към подобряване на качеството на живота.

доц. д-р Нели Стоянова Косева – директор на Института по полимери при БАН. Тя е ръководител на проекта Укрепване на научноизследователския капацитет и иновационен потенциал на Института по полимери към БАН за пълно интегриране в Европейското изследователско пространство, финансиран от Седма рамкова програма на ЕК. Резултатите от проекта са насочени към здравеопазване, екология, алтернативни източници на енергия, ефективно използване на ресурсите.

ІІІ. НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКАТА – проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев

Преподавател във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователската му дейност е фокусирана върху Обща теория на относителността и уравненията на Айнщайн. Основните му приноси през 2013-2014 г. са в направленията: 1) Изследване на фундаменталния проблем за тъмната енергия на астрофизично ниво и 2) Математическата теория на уравненията на Айнщайн и техните модификации с включване на тъмната енергия.

ІV. НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ – доц. д-р Доротей Найденов Гетов.

Работи в Института за литература при БАН. Той е изявен специалист по гръцка палеография и кодикология и история на византийската литература. Изследва византийски ръкописи, свързани с историята на европейското право, проучва гръцките ръкописи в България.  Открива стотици неизвестни произведения на византийската литература

V. НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В БИОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ – доц. д-р Радка Петрова Кънева.

Медицински университет – София. Работи в областта на медицинската генетика. Научните и изследвания са фокусирани върху откриване и изучаване на гени, свързани с развитието на различни онкологични заболявания и разработване на биомаркери за диагноза и прогноза.

VІ. НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ – доц. д-р Милен Иванов Георгиев

Работи в Института по микробиология при БАН. Фокусира изследванията си върху биосинтеза на стопанско значими молекули от растителен произход и разработването на биотехнологични подходи за тяхната устойчива продукция. Въвежда (за първи път в България) съвременната платформа за метаболомика с ядрено-магнитен резонанс, която понастоящем се прилага успешно в биотехнологиите, природните науки и фармацията.

VІІ. Тази година за първи път се връчват НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ от партньорите на България в наукометрията – Елзевир и Томсън Ройтерс. Наградата за най-високо качество на научната продукция получи СУ „Св. Климент Охридски“ и ректорът проф. Иван Илчев. А Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергия (ИЯИЯЕ) – БАН, взе отличие  за публикации, които заемат първо място по трите показателя за високо научно качество – Essential Science Indicators for highly cited, top and hot papers.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата