НСИ: Повече заглавия, по-малко тиражи, преобладава литература за възрастни

19 юни, 2015 14:38 | Денят, Свободно време | Няма коментари

НСИ: Повече заглавия, по-малко тиражи, преобладава литература за възрастни

По данни на националната статистика за издадените книги през 2014 г. тенденцията е да излизат повече нови заглавия, но пък тиражите да са по-скромни. През 2014 г. са пуснати 6443 книги с  2 982 280 тираж. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 662 (9.7%), докато средният тираж намалява от 649 през 2013 г. на 536 през 2014 г., или със 17.4%. Според разпределението си тематични области с най-голям брой през 2014 г. са изданията в разделите: художествена литература за възрастни – 2607 заглавия (34.7%), научна литература – 1403 (18.7%), и учебна литература – 1345 (17.9%).

През 2014 г. българските издания са преобладаващи –  5726, или 76.2% от общо издадените книги и брошури, като делът на тиража е 49.5%. Преводните заглавия са 1789 с тираж 2034 хиляди. Над половината от тях са заглавия, преведени от английски език (56.4%), следват преведените от немски – 8.0%, от руски – 6.8% , и от френски език – 5.1 %.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата