До 30 юли приемат заявки за конференция за 210 г. от рождението на Андерсен

9 юли, 2015 07:07 | Денят, Наука | Няма коментари

До 30 юли приемат заявки за конференция за 210 г. от рождението на Андерсен
Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“ и специалност Скандинавистика, Катедра по германистика и скандинавистика, ФКНФ, със съдействието на Културен Център, СУ „Св. Климент Охридски“ организират международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“ по повод 210 години от рождението на датския писател.
Основни цели на конференцията са:
  1. да се коментират личността и творчеството на Х. К. Андерсен и неговото влияние върху скандинавската и европейската литература.
  2. да се разгледат Андерсеновите приказки като определящи за изграждането на вкус у подрастващите към литературата и като фактор за психологичното и емоционалното развитие на децата.

На конференцията се предвижда отделна секция, в която да бъде разисквана темата за борбата с неграмотността и да се обсъдят методите за стимулиране на четенето сред деца и юноши в България, както и ролята на библиотеките и различните институции в този процес.
Конференцията ще се проведе на 14 и 15 октомври 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Заявки за участие се приемат до 30 юли 2015 г., а резюметата към тях (ок. 200 думи)  – до 30 август 2015.
Работните езици на конференцията са български и английски език.
Представянето на докладите ще бъде в рамките на 20 минути.
Предвижда се оформянето на електронно издание с материалите от конференцията.
Заявките и резюметата да се изпращат на д-р Надежда Михайлова, ръководител на центъра „ Х. К. Андерсен” и на Румяна Каишева, главен координатор на Културен център, СУ „Св. Климент Охридски“.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата