Евростат: Българските и италианските младежи най-много бездействат

31 юли, 2015 12:38 | Денят, Професия, Работа | Няма коментари

Евростат: Българските и италианските младежи най-много бездействат
Евростат твърди, че  73% от младежите  на възраст от 15 до 24 г. в България и Италия бездействат, а най-активни на пазара на труда са връстниците им от  Холандия и Дания.
Около 28 милиона от младите европейци на възраст 15-24 години въобще не се интересуват от работа. Други около 2 милиона желаят да работят, но не търсят работа. А останалите – желаят да работят, но не веднага.
По официални данни на НСИ в края на 2014 г. българите между 15 и 24 г.  са малко над 718 000.  От тях през миналата година средно образование са завършили близо 53 000 момчета и момичета, а студентите у нас през 2014 г. са били малко над 270 000.  По най-груби сметки това означава, че стотици хиляди млади българи на възраст до 24 години след завършването на средното си образование – нито учат, нито работят.
В средата на месец май бе оповестено национално изследване, което показа, че 22% от младите на възраст между 15 и 24 г. – около 170 000 души, не работят, не учат и не се квалифицират. Tези младежи са определени от някои изследователи като млади хора със статус нула.
По данни на експерти – на европейско ниво съотношението между цялостното равнище на младежка безработица и дела на дългосрочно безработните младежи през 2014 г. на възраст 15-24 години е било 3 към 1, тоест един от всеки трима безработни младежи в ЕС е бил дългосрочно безработен. В България това съотношение е по-близо до 2 към 1, тоест един от всеки двама младежи у нас е бил дългосрочно безработен.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата