Нова магистърска програма с двойна диплома в НБУ

16 юли, 2015 14:19 | Висше образование | Няма коментари

Нова магистърска програма с двойна диплома в НБУ

Нов български университет обявява прием в нова магистърска програма “Управление и икономика на устойчивото развитие” за академична година2015/2016, съгласувана с магистърска програма “Икономика и управление” на Univerita degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Италия.

Идентичността на двете програми беше утвърдена с Договор и Анекс към него за кооперирани програми с двойна диплома (българска и италианска) от Ректора на Нов български университет доц. д-р Пламен Бочков и Ректора на Университета на Урбино Вилберто Стокки (Vilberto Stocchi). Програмата получи одобрение на всички нива в Нов български университет и в Университета на Урбино и беше акредитирана без забележки от Италианското министерство на образованието, университетите и науката.

Студентите от двата университета, които отговарят на изискванията на договора ще получат две дипломи, българска и италианска, и ще имат правото да работят след успешното си завършване, без всякакви допълнителни изисквания, на територията на Република България и Република Италия като икономисти и бизнес-мениджъри в частни и държавни организации.

Програмата е „високо магистърско ниво“, което е най-високото ниво, което позволява подготовка към докторантура в Италия. Тя предвижда обучение в четири семестър,а включително защита на магистърска теза и стаж. Първи, втори и четвърти семестър, както и защитата на магистърска теза се провеждат на националния език на студентите, за италианските студенти – италиански, за българските студенти – български език.

Третият семестър се провежда в НБУ и Университет на Урбино на английски език, като студенти от НБУ се обучават в Университет на Урбино, а студенти от Урбино се обучават в НБУ със стипендия по програма Еразъм+.

Студентите от Италия и България, които се обучават в партньорския университет, ползват всички права и привилегии на студентите от съответната страна по силата на договора между двата университета.

Тази кооперирана програма с възможност за получаване на две дипломи беше предложена от проф. Лаура Гардини, професор в университета на Урбино и учен с международно признание. Проф. Гардини извърши огромна работа по конструирането на програмата и нейното правно и административно представяне.
Програмата стана реалност благодарение на дългогодишното успешно сътрудничество между италиански университети и департамент „Бизнес администрация“ на НБУ в областта на преподаването и научните изследвания.

Програмата от българска страна се управляват от департамент „Бизнес администрация“, а от италианска от Department of Economics, Society and Politics.

Отговорници за програмата са проф. Лаура Гардини и доц. д-р Нинел Кьосева.

Желаещите български кандидат-магистри могат да получат допълнителна информация като се обърнат към доц. д-р Нинел Кьосева, департамент „Бизнес администрация“, Корпус 2, офис 620, тел. 02/8110 620, e-mail: nkioseva@nbu.bg.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата