Разговор за специалността „Хебраистика“ със съдия Жубран в СУ

16 юли, 2015 07:33 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Разговор за специалността „Хебраистика“ със съдия Жубран в СУ

В СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя среща на зам.-ректора проф. дбн Румен Панков със съдия Салим Жубран от Върховния съд на Израел. На срещата присъства и деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. д-р Сашо Пенов. Проф. Панков представи накратко най-новата интердисциплинарна специалност в СУ „Хебраистика“, която е центрирана около изследването на еврейското общество, история и философия. Програмата се реализира от специалисти в съответните области от СУ „Св. Климент Охридски“ в тясно сътрудничество с два израелски университета – Университета в Хайфа и Университета в Йерусалим, с които най-старото висше училище в България има двустранни споразумения за сътрудничество.

Проф. Сашо Пенов изрази своята надежда Юридическият факултет на СУ да сътрудничи с израелски юридически факултети в областта на правото на Европейския съюз. Деканът на ЮФ изтъкна, че много преподаватели и възпитаници на факултета заемат важни ръководни постове в държавата и участват като съветници в комисии и държавни институции. Той отбеляза, че университетът има съвместни магистърски програми с различни европейски университети и е единственият университет, посетен от делегация на съдии от съда на Европейския съюз в Люксембург. По думите на проф. Пенов възможностите за студентска и преподавателска мобилност ще бъдат много интересни и полезни и за двете страни.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата