55 лв. на час за ръководители на научни проекти по програма на ЕС

2 юли, 2015 12:42 | Наука | Няма коментари

55 лв. на час за ръководители на научни проекти по програма на ЕС

По 55 лева на час да получават българските ръководители на научни проекти по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това предложение на зам.-министъра на образованието проф. Николай Денков се основава на ставките, взети от програмата за мобилност „Мария Кюри“, която е за обмен на студенти, преподаватели и водещи учени. По 55 лв. на час ще получават водещи учени и изследователи, а следващите нива за заплащане на учени по оперативната програма са за 45, 35 и 25 лева на час.  Степените ще се удостоверяват с научната продукция и с отзвука от научните резултати на учените.

По думите на проф. Денков става дума за изследователи, които в повечето случаи ще могат да отделят до няколко часа на ден за работа по проектите, които не са им основно задължение в университетите и институтите.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата