Янка Такева: Учителите заминават за чужбина

26 август, 2015 09:22 | Гост | Няма коментари

Янка Такева: Учителите заминават за чужбина

Янка Такева, лидер на Синдиката на българските учители

И учителите вече стягат куфари за чужбина. Младите с добър английски могат да си докарат до 6000 долара в Канада. Там най-много се търсят математиците. Близо стотина физици преподават формули в САЩ, а началните учители се котират най-добре на Острова.
В момента имаме заминаващи преподаватели и за Нова Зеландия, където се търсят 10 000 учители. Разликата в заплащането, което нашите кадри получават навън, понякога е над 10 пъти. В Канада един преподавател взема 6000 канадски долара, а в Австрия заплащането на учител е 3500 евро и нагоре, докато средният доход на учителя при нас е 530 лева.

В повечето случаи става дума за млади хора, които са се дипломирали неотдавна и владеят добре чужди езици. В момента в нашите педагогически факултети се обучават около 10 000 младежи по данни на Националния статистически институт, като на година завършват около 2000.

Едва 1% от тях обаче достигат до класните стаи. Останалите млади преподаватели или избират работа извън училището, или емигрират. В същото време тази година в българските училища е имало 3500 пенсионирани учители на щат, които са още на работа, защото няма кой да ги замени. Други 2500 се очаква да се пенсионират тази година, а в близките 10 г. в заслужен отдих ще излязат близо половината ни преподаватели.

Образователната ни система вече се оголва не само откъм преподаватели по информатика и английски, които от години традиционно не достигат. Тази година има и силен глад за математици и физици, не достигат и начални учители, възпитатели за занималните и педагози за детските градини.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата