Над 500 000 лв. се отпускат за спортни дейности на студентите

2 септември, 2015 14:39 | Висше образование | Няма коментари

Над 500 000 лв. се отпускат за спортни дейности на студентите

Над 500 000 лв. са одобрените допълнителни разходи по бюджета за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища.

Средствата се предоставят в изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите редовна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата