Синдикат „Образование“ иска още 20% педагогически и непедагогически специалисти

18 септември, 2015 10:07 | Денят, Средно образование | Няма коментари

Синдикат „Образование“ иска още 20% педагогически и непедагогически специалисти

Синдикат „Образование“ направи разчети в унисон с тектовете на новия Закон за предучилищното и училищно образование, новите политики в системата на образованието и прецени, че са необходими поне още 20% педагогически и непедагогически специалисти, за да могат текстовете в Законопроекта да станат действащи, а новите политики – реалност.

Българският учител и сега е натоварен с непознати за европейските стандарти задължения, като тези да дежури и пази учениците в училищните коридори, да охранява училищните дворове и се превръща в диспечер в училищните автобуси. И това са само една малка част от административните, обслужващите и подпомагащи задължения на учителите.

В приетите вече текстове от училищния закон е утвърдено, че учениците до 4 клас няма да повтарят класа, независимо от техните резултати и дисциплина. Затова в Закона е предвидена допълнителна работа след края на учебните занятия, но някак е забравено да се спомене, че това трябва да се извършва от допълнителен брой щатни педагогически специалисти. Ако не бъдат осигурени допълнителни финансови средства за тези педагогически длъжности, то директорите, притиснати от финансовия борд – Делегирани бюджети, ще организират преминаването в следващ клас на всички ученици, без оглед на техните постижения, а оценките ще бъдат само положителни.

В мерките, заложени в Закона за образованието, се визира възможността при лоша дисциплина на ученика да бъде изгонван от час. Това е хубава мярка с оглед запазване правото на нормален учебен процес към учениците, които спазват правилата. Но в огромна част от учебните заведения директорите и ръководствата на училищата нямат на кого да поверят тези отстранени от час ученици и по този начин тази мярка става неприложима, защото директорът е на делегиран бюджет и няма възможност за разкриване на нови щатни бройки, които да бъдат натоварени с тази отговорност.
За да бъдат насочени българските учители към своята основна отговорност да образоват и възпитават, трябва да бъдат освободени от милиционерските си функции да бъдат пазачи в училищните коридори, охрана на училищните дворове и кондуктори в училищните автобуси. Затова е необходимо незабавно директорът да се освободи от делегирания бюджет и да има възможността да наеме съответните специалисти, които да запълнят тези дефицити.

С педагогическите специалисти с подпомагащи фунции трябва да бъде осигурено всяко българско учебно заведение, като това задължително да включва необходимия брой педагогически съветници, психолози, логопеди и ресурсни учители за всяко дете със специални образователни потребности, когато то се обучава в масовото училище.
Синдикат „Образование“ приветства иновативните текстове в новия Закон, но за пореден път предупреждава българското общество, че, ако няма реални действия по отношение на финансиране и организация на учебните заведения от държавата, текстовете от Закона ще останат като един амбициозен предизборен политически плакат.
Юлиян Петров
Председател на СО „Подкрепа“
18.09.2015 г.
гр. София

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата