Конференция за „Култури, памет, наследства в региона на Южната българска граница“ организира ИЕФЕМ – БАН

6 октомври, 2015 09:51 | Наука | Няма коментари

Конференция за „Култури, памет, наследства в региона на Южната българска граница“ организира ИЕФЕМ – БАН

На 9 и 10 октомври 2015 г. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН /ул. „Московска“ 6-А/ ще се проведе конференцията „Култури, памет, наследства в региона на Южната българска граница“.

В историческата памет южната българска граница се свързва с военни конфликти, бежански вълни и размяна на население между съседните балкански държави. В последните седмици бежанската вълна превърна границите в Европа отново в актуална тема на всекидневния, политическия и научния дискурси. След присъединяването на България към ЕС граничният регион става пространство на свободното движение на хора, стоки и идеи – движение и обмен, които са подкрепяни от европейските и регионални политики на трансгранично сътрудничество.

Как граничният режим се преживява във всекидневието от хората, обитаващи този регион? Появяват ли се гранични общности и идентичности? Какво е мястото на културно-историческото наследство и културната памет в конструирането на локална и национална идентичност в граничния район? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутрани по време на научната конференция „Култури, памет, наследство в региона на южната българска граница“. Ето и програмата на конференциата:

 

ПРОГРАМА

КУЛТУРИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА В РЕГИОНА НА ЮЖНАТА БЪЛГАРСКА ГРАНИЦА

9-10 октомври 2015

ИЕФЕМ, Московска 6А, зала 19

 

9 октомври 2015 г. (петък)

9:45 – 10:00 Откриване

 

Панел 1 : Южната граница в историческата и семейната памет 1

Модератор: проф. дин Валерия Фол

10:00 – 10:20 Българите в Солун – между Европа и Ориента

доц. д-р Юра Константинова, ИБЦТ-БАН

10:20 – 10:40 Между Солун и София или съдбата на една българска фамилия.

проф. дин Рая Заимова, ИБЦТ-БАН

10:40 – 11:00 Да пресечеш южната българска граница. По стъпките на българските възрожденци, пътували до Цариград и обратно в българските земи през ХIХ век.

Яна Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски“

11:00 – 11:10 Кафе пауза

 

Панел 2: Южната граница в историческата и семейната памет 2

Модератор: доц. д-р Петър Петров

11:10 – 11:30 Граници и идентичности в Беломорието през погледа на българите (20-те – 40-те години на ХХ в.)

гл. ас. д-р Мария Маркова, ИЕФЕМ- БАН

11:30 – 11:50 Конструиране на идентичността на тракийските бежанци. Погледът на поколенията

доц. д-р Светла Ракшиева, ИЕФЕМ- БАН

11:50 – 12:10 Памет и културно наследство от Източна Тракия в селата на община Попово, област Търговище

Пламен Събев, ИМ-Попово

12:10 – 12:30 Дискусия

12:30 – 12:40 Кафе пауза

 

Панел 3 : Всекидневна култрура

Модератор: доц. д-р Светла Ракшиева

12:40 – 13:00 Да живееш край/с границата. Дискурси, всекидневие, памет за южната българска граница

доц. д-р Ана Лулева, ИЕФЕМ-БАН

13:00 – 13:20 Българо-гръцката граница във всекидневието на жителите на с. Кулата

доц. д-р Валентина Васева, ИЕФЕМ-БАН

13:20 – 13:40 Всекидневна култура, политика и мобилност в конкуренция при конструирането на идентичност (По примера на каракачаните в България)

д-р Начо Димитров, ИЕФЕМ- БАН

13:40 – 14:00 Дискусия

14:00- 15:00 Обедна почивка

 

Панел 4: Ритуали и празници

Модератор: доц. д-р Евгения Троева

15:00 – 15:20 Сакралните места в Странджа – един интерактивен медиен продукт.

Олег Константинов, проф. дин Валерия Фол, УниБИТ

15:20 – 15:40 Паметта за маскара от двете страни на границата

д-р Иглика Мишкова, ИЕФЕМ-БАН

15:40 – 16:00 Празникът и медиите. Наблюдение на празника Еньова буля в село Факия, Средецко

Елка Минчева, ИЕФЕМ-БАН

16:00 – 16:20 Празникът „Калиница” в контекста на локалните стратегии за инструментализиране на културното наследство

д-р Златина Богданова, ИЕФЕМ-БАН

16:20 – 16:50 Дискусия

16:50 – 17:00 Кафе пауза

17: 00 – 18: 00 Откриване на изложбата „От Киноцентъра до музейната витрина. Реквизит от филма „Капитан Петко войвода““.

18: 00 Коктейл

 

10 октомври 2015 г. (събота)

 

Панел 5 : Граници и идентичности

Модератор: д-р Иглика Мишкова

10:00 – 10:20 Златоград – граница и мост

проф. дин Милена Беновска-Събкова, доц. д-р Илия Недин, ЮЗУ „Неофит Рилски“

10:20 – 10:40 Динамика и устойчивост на границата във възприятията на локалните общности (по материали от гр. Златоград)

Яна Берова, СУ „Св. Климент Охридски”

10:40 – 11:00 Политики на идентичности в постсоциалистическа България (по примерите на град Златоград и Европейски институт „Помак“)

д-р Елена Петкова-Антонова, ИЕФЕМ-БАН

11:00 – 11:20 Дискусия

11:20 – 11:40 Кафе пауза

 

Панел 6: Ресурси и развитие

Модератор: доц. д-р Ана Лулева

11:40 – 12:00 Тракийското наследство в региона на южната българска граница: между културната памет и културния туризъм

доц. д-р Евгения Троева, ИЕФЕМ-БАН

12:00 – 12:20 Между наследството и паметта – традиционни поминъци по южната българска граница

Димитър Василев, ИЕФЕМ-БАН

12:20 – 12:40 Бранд „Тракия“ – Променящ се или не? Културно-исторически туризъм или туризъм на личното наследство: влияния върху актуалните и комуникирани идентичности като основа за изграждане на бранда в региона на южната граница ,

Росица Охридска – Олсон, УНИБИТ, София, Византия Интернешънъл, ЕООД

12:40 – 13:00 Природата като ресурс за устойчиво развитие на един пограничен район

Атанаска Станчева, ИЕФЕМ–БАН

13:00 – 13:20 Трансгранични проекти за местно развитие

доц. д-р Петър Петров, ИЕФЕМ-БАН

13:20 – 14:00 Дискусия

14:00 Закриване на конференцията

 

 

Снимка: Николай Ганчев

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата