НБУ връчва дипломи на 1-ви ноември

28 октомври, 2015 15:09 | Висше образование | Няма коментари

НБУ връчва дипломи на 1-ви ноември

Нов български университет чества големите национални празници с тържествени церемонии и връчване на дипломи на завършили студенти. На 29 октомври 2015 г. от 11:00 часа в Аула на НБУ ще се състои Церемония по случай 1 ноември – Ден на народните будители. На церемонията за осма поредна година ще бъдат връчени и стипендиите на фонд „Чарлз Мозер“ – стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест.

 

Официални лица на предстоящото събитие ще бъдат:

доц. д-р  Пламен Бочков – Ректор на НБУ, който ще връчи дипломите на отличните студенти;

гл. ас. д-р Евелина Христова – преподавател в департамент „Масови комуникации“ и Връзки с обществеността на НБУ – водещ на Церемонията;

проф. д-р Николай Арабаджийски – декан на Факултет за базово образование на НБУ, който ще връчи дипломите на завършилите бакалаври;

и Любомир Янчев – изявен студент от департамент „Информатика“.

 

Традиционно на всяка церемония Ректорът на НБУ кани изявена обществена личност, която приветства завършващите студенти. Тази година това е Любомир Янчев, който е и студент в департамент „Информатика“ на НБУ – програмист, отскорошен предприемач, мечтател. Така се описва 19-годишният Любомир Янчев, който наскоро спечели европейското състезание eSkills awards 2014 в категория Young Digital Talent. Наградата, която е еднодневно посещение на Cisco в Милано и среща с топ мениджъри на компанията, му бе връчена за проекта „Компютърен анализ на изображения от имунохистохимията”. По него Любо е работил съвместно с учени от Медицинския факултет на Университета в Хирошима.

Въпреки скромните си 20 години и фактът, че е едва втори курс студент „Информационни технологии“ в Нов български университет, Любо вече е преподавал програмиране в Софтуерната академия на СофтУни.

Името на Любо нашумя преди две години, когато спечели националния конкурс „Млади таланти” с друг проект – „Модерният иконом“, известен още като „Мелиса”.

Церемонията по случай Деня на будителите ще завърши с връчване на специалните стипендии на фонд „Чарлз Мозер“ – стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест.

Стипендиите „Чарлз Мозер” са предназначени за ярки студенти с отлични резултати в учебния процес, с активна и ангажирана гражданска позиция. Стипендиите покриват таксата за обучение.

Критерии за присъждане на стипендиите

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са:

 студенти от бакалавърски програми (след ІV семестър) и студенти от магистърски програми;

 отличен успех – над 5.50;

 гражданска ангажираност – активно присъствие в живота на НБУ, участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи.

Задължения на стипендиантите

Стипендиантите се задължават:

 да имат отличен успех през целия период на стипендията;

 да представят основни резултати от своята теза (бакалавърска, магистърска, докторска) в рамките на семинар „Политизация, демократизация” на департамент “Политически науки” и/или на друг научен форум;

 да посочват в своите тези, публикации и научни доклади, че са носители на

стипендията „Чарлз Мозер”.

При неизпълнение на някои от тези задължения стипендията може да бъде прекратена.

Процедура по избирането на стипендиантите

 Кандидатите за стипендии, отговарящи на критериите, подават обща справка, СV и мотивационно писмо в установения срок

 Стипендиантите се избират от Комисия, включваща преподаватели от департамент „Политически науки“ и (поне) един преподавател от друг университет. Комисията се председателства от г-жа Анастасия Мозер – член на Настоятелството на НБУ или от упълномощено от нея лице.

Стипендиите ще бъдат връчени от гл. ас. д-р Иван Начев – ръководител на департамент „Политически науки“ на НБУ.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата