Професорите Спасов и Герджиков се борят за ректор на Софийския университет

16 октомври, 2015 20:39 | Висше образование | Няма коментари

Професорите Спасов и Герджиков се борят за ректор на Софийския университет

Професорите Тони Спасов и Анастас Герджиков се състезават за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от Алма Матер. На 17 ноември един от двамата професори ще бъде избран от Общото събрание на СУ. Той ще бъдеа 56-ият ректор на първот българско висше училище. Досегашният ректор проф. Иван Илчев беше на този пост два мандата и по закон няма право на друг.

Според процедура, приета от Академическия съвет на СУ, в 17.00 часа на 16 октомври 2015 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за ректор на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, се посочва в съобщението.

Кандидатурата на проф. дфн Анастас Герджиков е издигната от Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.  Кандидатурата на чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов е издигната от Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация.

Общото събрание на Софийския университет ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на университета.

Анастас Герджиков е роден на 28 февруари 1963 г. Професор е по римска литература и е доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет в Берлин, специализирал е в Австрия и Германия.

Бил е зам.-министър на образованието и науката в периода 2001 – 2003 г., управител на Фонда „Научни изследвания“ (2008-2009 г.), а от 2010 г. е заместник-ректор на Софийския университет.

Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика“. Научните му интереси са в областта на античната и средновековната литература, философията и политическата мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика“.

Член-кореспондент проф. Тони Спасов е роден на 22 януари 1961 г. в Червен бряг. Сега е ръководител на катедрата „Приложна неорганична химия“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. От 1999 до 2002 г. е заместник-декан на факултета, а през 2008 г. става декан, като на този пост е допреди три месеца. През 1984 г. завършва „Индустриална химия“ в СУ. Специализирал е неорганична химия и е защитил докторантура в Софийския университет през 2003 година. Има и специализации в чужбина – в Германия и в Испания.  Автор е на научни статии и на учебника „Увод в химията на твърдото тяло“.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата