Издателите на периодика пак трябва да се легитимират

5 януари, 2016 11:32 | Денят | Няма коментари

Издателите на периодични печатни издания отново трябва да се легитимират чрез декларация в Министерството на културата. Това напомниха от пресцентъра на ведомството.

Съгласно чл. 7а на Закона за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и обнародван в ДВ, бр. 87 от 5.11.2010 г., издателят на произведени в Република България периодични печатни произведения трябва да публикува в първия брой за всяка календарна година информация, идентифицираща действителния му собственик.

Издателят, в 7-дневен срок от отпечатването на първия брой на печатното произведение за всяка календарна година, е длъжен да подаде в Министерството на културата и декларация по образец, одобрен от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик. Законът изисква също така издателят на периодични печатни произведения в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик да подаде декларация в Министерството на културата.

Министерството на културата публикува на интернет страницата си информацията, идентифицираща действителния собственик на издателя, в 10-дневен срок от получаването на декларациите.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата