НДК и Националният филмов център ще си сътрудничат за развитие на киното

12 януари, 2016 14:46 | Денят, Култура | Няма коментари

НДК и Националният филмов център ще си сътрудничат за развитие на киното

Националният дворец на културата (НДК) и Изпълнителна агенция „Национален филмов център” (ИА НФЦ) ще подпишат меморандум за сътрудничество в Деня на българското кино – 13 януари (сряда) от 11:00 часа в Пресклуб – НДК.
На официалната церемония в сряда ще присъства и заместник-министърът на културата Боил Банов.

НДК и НФЦ се обединяват около задачата за подкрепа и развитие на българското кино, като впрягат общи усилия и ресурси, за да разпространяват идеи, инициативи и практики, оформящи националния дневен ред за развитие в областта на киното и филмовата култура.
Чрез меморандума залите на Националния дворец на културата (Зала 1 и кино “Люмиер”) стават премиерни сцени за новите филмови продукти, подкрепени от НФЦ, а всички комуникационни канали на Двореца ще бъдат активно използвани за популяризиране на родното кино.
Решението за съвместно сътрудничество е продиктувано от развитието и утвърждаването на Националния дворец на културата през последните години като културен и интелектуален център и лидер в представянето на широк спектър от събития в национален мащаб.

Изпълнителна агенция „Национален филмов център” /ИА НФЦ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на културата и осъществява държавната културна политика в областта на киното. Създадена е с ПМС № 97 от 13.05.2004 г. (ДВ бр. 42 от 21.05.2004 г.) като правоприемник на Национален филмов център като изпълнителен орган за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Основните функции на ИА НФЦ са: подпомагане и координация на филмопроизводството, кинопродуцентството, филморазпространителската дейност и кинопоказа; финансиране създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина, стимулиране развитието на филмовата култура. Националният филмов център осъществява държавната подкрепа на българското кино. Държавна субсидия се предоставя за създаване на сценарии за игрални и документални филми и развитие на филмови проекти, за производството и разпространението на пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филми. НФЦ представлява Република България в Управителния съвет на Фонда „Евроимаж“. Р България членува от началото на 1993 г. в Паневропейския Фонд за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми „Евроимаж“ (EURIMAGES), създаден към Съвета на Европа. Националният филмов център е и координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория към Съвета на Европа и от 2005 г. представлява България в Европейска филмова промоция (European Film Promotion) – организация, осъществяваща промоцията на европейски филми, режисьори и актьори на най-престижните световни фестивали.

Към НФЦ функционира офис МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА на Европейския съюз, която има за цел да подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството.

Националният филмов център работи в сътрудничество с БНТ, Българската национална филмотека, Съюза на българските филмови дейци и други организации в областта на аудиовизията при създаването, разпространението и опазването на български филми, както и за защита на авторските и сродните права на българските и чужди филмови творци.

Националният филмов център е и организатор на:

• Фестивал на българския игрален филм „Златна Роза“, който се провежда в гр. Варна.

• Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен Ритон“, който се провежда в гр. Пловдив.

 

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата