Театър „София“ обяви конкурс за пиеса

12 януари, 2016 14:39 | Денят, Култура | Няма коментари

Театър „София“ обяви конкурс за пиеса

Театър „София” с подкрепата на Банка ДСК обявява IV явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса.

Условията на конкурса са следните:

Пиесите да  са непубликувани, непоставяни на сцена и да не са участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

Пиесите следва да бъдат изпратени  в 1 (един) разпечатан екземпляр до 30 юни 2016 г. на адрес: София 1504, бул. „Янко Сакъзов” 23 А, Театър „София” (за конкурса за пиеси). Важи датата на пощенското клеймо. Едновременно с това екземплярът трябва да се изпрати и на електронна поща kosturkova@sofiatheatre.eu  в PDF формат. Пиесите не се връщат.

Кандидатите трябва да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Наградената пиеса получава 4000 лв. и реализация на сцената на Театър „София”, обещават организаторите на конкурса.
Справки и допълнителна информация можете да получите от сайта на Театър „София“ – http://www.sofiatheatre.eu .

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата