Детска градина през лятото предвижда новият държавен образователен стандарт за предучилищно образование. Проектът беше представен от заместник-министъра на образованието Диян Стаматов. Идеята ще бъде обсъдена, преди да се реализира.

„Проектът подлежи на стабилно коригиране на база предложенията след обсъжданията“, подчерта Стаматов. Той прогнозира, че новият стандарт ще влезе в сила от 2-ри август.

Предвижда се разделяне на годината на учебно и неучебно време, като от 15-и септември до 31-ви май децата ще имат педагогически занимания през седмицата. От 1-ви юни до 14-и септември детската градина също ще е достъпна, но няма да има педагогическа подготовка.

МОН иска да въведе и нови форми на организация редом с досегашните: целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна. При почасовата децата ще могат да посещават между 3 и 5 часа на ден в детската градина по подаден от родителите график.

Самостоятелната форма е обучение вкъщи – родителите обаче ще минават през комисия, която да се увери, че те могат да подготвят децата. В края на годината учителите ще могат да проследят дали децата от самостоятелна форма имат нужните познания.