НБУ кани на среща с египтолози

11 март, 2016 11:04 | Наука | 1 коментар

НБУ кани на среща с египтолози

Българският институт по египтология към Нов български университет Ви кани на среща със своите членове – проф. Сергей Игнатов, д.н, доц. д-р Теодор Леков и гл. ас. д-р Емил Бузов. Срещата ще се състои на 14 март, понеделник, от 17.00 ч. в Издателство „Изток-Запад“, ул. Христо Ценов 9-13.

Българският институт по египтология концентрира в себе си изследователската дейност в областта на египтологията, която от 20 години се преподава в НБУ, издава списание „The Journal of Egyptological Studies”, което може да бъде намерено в библиотеките на всички световни научни центрове, и развива единствената българска археологическа мисия извън границите на България в последните години – Първата българска археологическа мисия в Египет.

Учените от Института работят по разкриването, възстановяването, консервирането и публикуването на гробницата на жреца Пиай (ТТ 263) от епохата на Рамзес II. Гробницата се намира в Шейх абд ел-Гурна на западния бряг на река Нил в гр. Луксор. В този некропол са погребани високопоставени египтяни, живели в древния гр. Тива – столицата на Египет и света в продължение на столетия.

Четирима международно признати учени, специалисти по Древен Египет и Древен Изток, са почетни доктори на НБУ: проф. Маркхам Гелер (Университетски колеж, Лондон), проф. Ричард Паркинсън (Оксфордски университет), проф. Антонио Панаино (Болонски университет) и знаменитият д-р Захи Хауас.

Египтолозите ще разкажат за своята дейност, за разхопките на Първата българска египтологическа мисия в Египет и други свои проекти в приятна обстановка сред книгите на издателство „Изток-Запад“.

Ще отговорят на въпроси по темата като всеки от вас ще има възможността да зададе своите въпроси за Древен Египет.

Ще бъде представена книгата на д-р Емил Бузов „Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет”.

Книгата описва ежедневието в Древен Египет. Авторът разглежда мястото на човека в социалната система на древноегипетското общество. Изследвана е ролята на царя, религията, икономиката и вярата в безсмъртието в живота на обитателите на Нилската долина. Изложението се базира на запазените до наши дни текстови свидетелства, многобройните артефакти, открити по време на археологически разкопки, и най-изразителните изображения от тази древна култура. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, които се интересуват от история и култура на Египет и древните общества.

Всички любители на древността, мистериите и магията на Древен Египет са добре дошли да зададат своите въпроси и да се потопят в атмосферата на Древен Египет.
Повече информация ще намерите на уебстраницата на Българския институт по египтология: http://www.egyptology.nbu.bg

 

 

Информация за тримата участници

 

проф. Сергей Игнатов, д.н.:

Проф. Игнатов е египтолог, научните му интереси са в сферата на лингвистиката, историята и религията на Древен Египет. Защитава докторска степен по история в Санктпетербургския държавен университет. През 1993 и 1995 г. специализира в All Souls College, Оксфорд, лектор е в Санктпетербургския университет, университета в Сантяго де Компостела, Руския институт по египтология в Москва, на световни конгреси по египтология в Торино, Кеймбридж, Кайро.

Създател и директор на Българския институт по египтология към НБУ от 2006 г. Вицепрезидент на International Association for Ancient Oriental studies, International Associassion of Egyptologists (от 1985 г.), член на Egypt Exploration Society, Great Britain (от 1993 г.), Руско-германското общество за изучаване на културното наследство на Древния свят (Русско-германское общество по изучению культурного наследия Древнего мира), Санкт Петербург (от 1989 г.).

Проф. Сергей Игнатов, д.н. има над 40 научни публикации в издания в София, Лондон, Кеймбридж, Кайро, Торино, Сантяго де Компостела, Санкт Петербург и Москва. Автор е на книгите „Морфология на класическия Египет“, „Мъдростта на древните египтяни“, „Египет на фараоните“, „Папирусът не расте на скала“ и „The Body of God“.

В периода 2009–2013 г. проф. Игнатов е министър на образованието, младежта и науката. Сред големите му реформи са закриването на Висшата атестационна комисия (ВАК), предоставянето на широка автономия и въвеждането на диференцирано финансиране на университетите, приемането на стратегия за научни изследвания, на закон и стратегия за младежта, въвеждането на студентското кредитиране.

Ректор на Нов български университет от 2002 г. до 2009 г.

Професионалната му кариера преминава през СУ „Св. Климент Охридски“, където е последователно лектор (от 1985 г.), асистент (от 1991 г.) и доцент (от 1996 г.). В Нов български университет е ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“ (от 1998 г.) и декан на Бакалавърски факултет (от 1999 г.).

 

Teodor Lekovдоц. д-р Теодор Леков:

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: египтология, стара история, история на религиите

Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на изкуството.

Възможности за експертиза в областта на: египтологията, старата история

Преподавателски интереси в областта на: египтология, стара история, история на религиите

Образование:

2005 г. хабилитация, теза “Свещените книги на Древен Египет. Традиции и развитие“.

2001 г. образователна и научна степен доктор на Софийския университет „Св. Л;. Охридски”, заглавие на дисертацията “Представите за човешката личност в историческото развитие на древноегипетската религия”

1995 г. магистър по история на Софийския университет, специализация стара история

1988 г. средно образование –30 ЕСПУ, София

Участие в национални и международни проекти:

2012 г. до днес – участие и ръководство на българската археологическа мисия в Египет, ТТ 263, Луксор

Награди:

Годишна награда на ректора 2008 – „Най-добър преподавател” на НБУ

Награда за ярки постижения в областта на превода, 2014 на Съюза на преводачите в България

По-важни публикации:

  1. „Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет”, София, 2004.
  2. „Литанията на Ре. Превод, коментар и белeжки”, София, 2004.
  3. „Амдуат. Записи от скритата зала: Превод, коментар и бележки”, София, 2006, 258 с.
  4. „Религията на Древен Египет”, София, 2007, 370 с.
  5. „Книга на мъртвите”, София, 2013, 636 с.

 

 

Emil Buzovгл. ас. д-р Емил Бузов:

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Древен Египет, стара история, археология, древни езици.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: история и култура на Древния Изток, изкуство на стария свят.

Възможности за експертиза в областта на: египтология, стара история, археология, древни езици и култури.

Преподавателски интереси в областта на: средноегипетски класически език, новоегипетски език, история на Древен Египет, ежедневен живот в Древен Египет, археология на Древен Египет, литература на Древен Египет, медицина и астрономия в Древен Египет, военно дело, дидактична литература.

Образование:

2009 г. доктор, ВАК към БАН

2008 г. доктор, Нов български университет

2003 г. магистър, Нов български университет – програма „Египтология“

2002 г. магистър, СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Археология“, специализация „Тракийска археология”

Членство в организации: Член на Български институт по Египтология към НБУ

Участие в национални и международни проекти:

2012-2015 Археолгически проект, изследване на гробница No. 263 от Тиванския некропол, Луксор, (Арабска република Египет).

2011 г. ІV Световен конгрес на младите египтолози, София.

2008 г. Международен проект „Меламму“ за изследване на духовното наследство на Асирия и Вавилония.

По-важни публикации:

Пътят на живота. Учението на древноегипетските мъдреци. София 2011, 240 с. ISBN 978-954-321-835-6

Текстове от Древен Египет І. Папирус Весткар. София, 2014, 172 с. ISBN 978-619-152-367-2

The History of Egyptology in Bulgaria. In: A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe. Ed. by Mladen Tomorad. Archaeopress Egyptology 8. Gordon House. Oxford, 2015, 1-24; 271-275.

Обществена дейност:

Член на редакционната колегия на сп. „The Journal of Egyptological Studies”

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Ehrmjf коментира на 15 юни, 2016 г., 22:36 ч.

    „В периода 2009–2013 г. проф. Игнатов е министър на образованието, младежта и науката. Сред големите му реформи са закриването на Висшата атестационна комисия (ВАК)“. Тове не е реформа!!! това е престъпление срещу българската наука и висше обарзование, беше приет един нормативен боклук, наречен „Закон за развитие на академичния състав, който разби цялата научно-изследователсква инфраструктура на България, и даде възможност на пълни некадърници, които са срам за науката в България, незаслужено и несправедливо да се кичат с академични длъжности: доцент и професор, които никога нямаше да придобият по системата на ВАК, която гарантираше качествена научна продукция, а не псевдонаука. Не случайно във всичките 15 бивши републики на СССР, ВАК не е закрит. В Беларус, Украйна, Армения и т.н., има ВАК. Това трябва да го знае Игнатов, нали е син на комунист, областен партиен секретар на Видин.