Милена Дамянова: Бизнесът трябва да участва в оценяването на университетите

26 април, 2016 11:22 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Работодателите да участват в оценяването на висшите училища от Националната агенция за оценяване и акредитация. Промяната трябва да бъде записана в предстоящи промени в Закона за висшето образование, съобщи председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката Милена Дамянова на днешната дискусия с Българския форум на бизнес лидерите. Това е втората среща на Дамянова с бизнеслидерите. Преди година тя представи пред мениджърите на водещите компании в България проектозакона за предучилищното и училищното образование, а днес отчете, че документът вече е приет от Народното събрание и ще влезе в сила от 1 август 2016 г.

Според Дамянова  друга промяна, която предстои да се обсъжда, е и възможността за програмна акредитация от чуждестранна агенция- член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование (ENQA).

„Подобряването на връзката между бизнеса и образованието е заложено в редица от предприетите промени в училищата, тъй като ролята на компаниите е изключително важна в светлината на подготовката на младите хора за реализация на пазара на труда. С подобна насоченост са и част от реформите във висшето образование. Целта е да осъвременим системата и да я приспособим към потребностите на живота ни днес”, обърна се Дамянова към работодателите.

„За нас като бизнес лидери е важно да се информираме за политиките, приоритетите и конкретните стъпки, предприемани от институциите, както и да даваме своята обратна връзка”, каза при откриването на срещата Ираван Хира, председател на Българския форум на бизнес лидерите и президент на Хюлет-Пакард за България. Работодателите бяха единодушни, че новите законови промени са отворили пътя към партньорство и реална работа между бизнеса и образователните институции. „Сега вие сте на ход. Вие трябва покажете на учениците как могат да изберат кариера и да участвате с учителите в създаването на учебни планове“, заяви председателят на Комисията по образованието и науката.

В срещата участваха над 30 мениджъри от водещи компании, сред които

„Майкрософт”, „Хюлет Пакард Ентърпрайз”, „Сименс”, „Лидл”, ERP, „Кин Стелар”, „РААБЕ”, „Клетт” и др. В хода на дискусията бизнес лидерите поставиха въпроса за държавните образователни стандарти, които в момента се разработват в Министерството на образованието и науката. Дамянова не скри, че е „притеснена стандартите да не бъдат написани така, че да променят философията на Закона за предучилищното и училищното образование“. Според нея има забавяне от страна на МОН на списъка със защитени професии в професионалното образование и на създаването на системата за трансфер на образователни кредити между средните професионални училища и университетите.

Работодателите отново поставиха въпроса и за нуждата от специалисти в ИТ-сектора. Предстои проблемите да се обсъдят на специален форум, който подготвям и на който да се очертаят проблемите и реалните стъпки за разрешаването им, съобщи още Дамянова.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата